Reläskydd II - komplettering till grundkursen

Denna kurs ger tillsammans med grundkursen, Reläskydd I, en komplett bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50 kV. Kurserna omfattar även generella avsnitt som är tillämpbara för andra spänningsnivåer och anläggningstyper.
Scandic Hotel Foresta, Herserudsvägen 22, Stockholm/Lidingö

Innehåll i kurs

- Inledning
- Felströmsberäkning
- Grupparbete
- Selektivplaner, allmänt
- Skydd för generatorer
- Skydd för motorer
- Anläggningsstruktur
- Likströmssystemet
- Skydd i det matande nätet
- Mättransformatorer

Kurs intressant för

anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som svarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri.

Tipsa en vän Fråga om kursen