Kunskap ger konkurrenskraft - STF utbildar för framtiden!

Kurser för tekniker och ingenjörer som vill utvecklas i yrkeslivet!

  • Aktuella ämnen med nära förankring i verkligheten
  • Kunniga och pedagogiska föreläsare som själva är aktiva i yrket
  • 200 kurser - från bas till spets inom nio kompetensområden

Kurser för tekniker & Ingenjörer i yrkeslivet

  • STF utvecklar efter marknadens behov!
  • STF driftar och genomför!
  • STF anpassar till dina behov!

STF utvecklar efter marknadens behov!

Tack vare en nära dialog med våra kunder, kursdeltagare och föreläsare får STF en god omvärldsbevakning och aktivt erfarenhetsutbyte. Det stärker oss, som dynamiskt och nyskapande nätverksföretag, att snabbt anpassa vårt kursutbud efter marknadens behov. Vi som arbetar på STF är skickliga på att utveckla, förpacka och distribuera kunskap med hög kvalitet. Det är vi stolta över och fortsätter gärna vara din partner för kompetensutveckling. 

STF driftar och genomför!

STF erbjuder en bred portfölj av öppna kurser och seminarier på 1–3 dagar. Våra öppna utbildningar är en värdefull mötesplats för kunskapsöverföring mellan föreläsare
och kursdeltagare. Här möter kursdeltagarna kollegor från andra företag och branscher för erfarenhetsutbyte. Våra föreläsare ingår i vårt nätverk av yrkesverksamma specialister inom sina respektive ämnesområden. De utgör en stor källa av kunskap och borgar för att våra utbildningar är aktuella och har nära förankring i verkligheten.

STF anpassar till dina behov!

STF tillsammans med BFAB erbjuder ca 400 öppna utbildningar. Från dessa utbildningar kan vi plocka ut specika utbildningsblock som sedan anpassas helt efter era utbildningsbehov. Hur upplägget bör se ut arbetar vi fram tillsammans
utifrån utmaningarna inom er verksamhet. Ofta hjälper vi våra kunder med alla kringaktiviteter vid större utbildningsprojekt. Vår uppgift är att tillgodose dina och
branschens behov av både grundläggande och djuplodande kompetensutveckling. På så vis hjälper vi er hjälpa era kunder.

Läs mer

STFs Populära kurser

Tillgänglighet - Baskurs

För dig som vill öka din kunskap om byggnaders och närmiljöers tillgänglighet och användbarhet.
Kursen är också ett första steg för dig som på...

06 oktober (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Nya kurser

Potentialutjämning

Potentialutjämning är ett teknikområde som kan utföras i olika nivåer. Beroende på hur omfattande den är och på vilket sätt den utförs kan flera olika...

25 nov (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Agil organisering med Puls

NY KURS! Tar utvecklingsprojekt för lång tid? Resulterar de i produkter med dålig lönsamhet? Den här kursen visar vad som krävs för att hålla nere...

27 okt

Läs mer & boka