Vi utbildar för framtiden! - Din partner för kompetensutveckling

Kurser för tekniker & Ingenjörer i yrkeslivet

  • STF utvecklar efter marknadens behov!
  • STF driftar och genomför!
  • STF anpassar till dina behov!

STF utvecklar efter marknadens behov!

Tack vare en nära dialog med våra kunder, kursdeltagare och föreläsare får STF en god omvärldsbevakning och aktivt erfarenhetsutbyte. Det stärker oss, som dynamiskt och nyskapande nätverksföretag, att snabbt anpassa vårt kursutbud efter marknadens behov. Vi som arbetar på STF är skickliga på att utveckla, förpacka och distribuera kunskap med hög kvalitet. Det är vi stolta över och fortsätter gärna vara din partner för kompetensutveckling. 

STF driftar och genomför!

STF erbjuder en bred portfölj av öppna kurser och seminarier på 1–3 dagar. Våra öppna utbildningar är en värdefull mötesplats för kunskapsöverföring mellan föreläsare
och kursdeltagare. Här möter kursdeltagarna kollegor från andra företag och branscher för erfarenhetsutbyte. Våra föreläsare ingår i vårt nätverk av yrkesverksamma specialister inom sina respektive ämnesområden. De utgör en stor källa av kunskap och borgar för att våra utbildningar är aktuella och har nära förankring i verkligheten.

STF anpassar till dina behov!

STF tillsammans med BFAB erbjuder ca 400 öppna utbildningar. Från dessa utbildningar kan vi plocka ut specika utbildningsblock som sedan anpassas helt efter era utbildningsbehov. Hur upplägget bör se ut arbetar vi fram tillsammans
utifrån utmaningarna inom er verksamhet. Ofta hjälper vi våra kunder med alla kringaktiviteter vid större utbildningsprojekt. Vår uppgift är att tillgodose dina och
branschens behov av både grundläggande och djuplodande kompetensutveckling. På så vis hjälper vi er hjälpa era kunder.

Läs mer

Aktuellt inom STF

Effektiva arbetsprocesser med Lean

NY KURS!
Lean handlar om effektiva och flexibla arbetsprocesser utformade efter kundernas behov. Målet är att skapa smarta och störningsfria...

3 - 4 jun (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Beställarkompetens

NY KURS!
Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.
Hur säkerställer jag förståelse för...

5 - 6 maj (5 platser kvar)

Läs mer & boka

STFs Populära kurser

Besiktning av högspänningsanläggningar

På kursen lär du dig att behandla besiktning av högspänningsanläggningar, exklusive luftledningar. Du får även kunskap om fortlöpande och periodisk...

28 april Fulltecknad

Läs mer & boka

Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys

Du får förståelse kring varför olyckor uppstår och du får lära dig att använda verktyg och metoder som gör att du kan förhindra olycksfall/tillbud....

14 maj

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Du lär dig att göra investeringsbedömning, fastighetsvärdering och analys för ny- och ombyggnad. Du lär dig även att jämföra olika typer av...

29 september

Läs mer & boka

Nya kurser

Krafttransformatorer

Krafttransformatorer används inom elnät, industrier och kraftproduktion. Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna, och kommer att...

22 sep

Läs mer & boka

Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation

NY KURS!

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

5 maj

Läs mer & boka

Nyhetsseminarium ISO 9001 och ISO 14001

NYHETSSEMINARIUM!
På detta halvdagsseminarium får du reda på de nyheter och uppdateringar som kan vara aktuella för de nya versionerna av ISO...

9 jun

Läs mer & boka