Kunskap ger konkurrenskraft – STF utbildar dig för framtiden!

Kurser för tekniker & ingenjörer som vill utvecklas i yrkeslivet

  • Aktuella ämnen med nära förankring i verkligheten
  • Kunniga och pedagogiska föreläsare som själva är aktiva i yrket
  • 200 kurser - från bas till spets inom nio kompetensområden
Läs mer

Nya omarbetade elsäkerhetsanvisningar ESA

STF är bland de första ut att ha, av Svensk Energi, godkända utbildare i omarbetade ESA och har nu fyllt upp med kursgenomföranden under hösten 2014 och våren 2015.

Läs mer

Aktuellt inom STF

Konvertering till biobränsle

1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. Vi ger dig kunskap om...

5 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Projektledning i tekniska projekt

Vår dialog med projektledare i tekniska projekt belyser att man ofta upplever en stor utmaning med att hantera projektets ekonomi och...

19 nov 2014 - 23 jan 2015

Läs mer & boka

STFs Populära kurser

ELSÄK 14

Det finns många frågor kring elsäkerhetsarbete. På Elsäkerhetsdagen samlas eltekniker och specialister med olika...

01 december

Läs mer & boka

Ny ESA - Varför ny ESA?

Hur kommer ESA 14 påverka era nuvarande rutiner?
ESA har förändrats och för dig som redan använder ESA betyder detta att vissa rutiner måste...

02 december

Läs mer & boka

Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder

Under kursen kommer vi gå igenom krav på elkvalitet! Vilka krav kan vi som användare ställa på leverantören? Vad kräver vår utrustning? Var...

02 december

Läs mer & boka

Nya kurser

Underhåll och säkerhet

NY KURS!
Skaffa dig kunskaper och verktyg som hjälper dig att utveckla underhållet mot ett säkrare arbete. Både vid själva planering/utförande...

3 mar

Läs mer & boka

Aff Uppdatering - nytt avtalssystem

Nya Aff avtalssystem!
- Ny mer enhetlig kodstruktur!
- Nytt digitalt avtalssystem, mer användarvänligt, mer tidseffektivt!
- Lär dig...

19 nov

Läs mer & boka

SS 437 01 02 - Elinstallationer för lågspänning

NY KURS!
I standarden SS 437 01 02, Elinstallationer...

16 dec

Läs mer & boka