MBA för ingenjörer

Aktuellt inom STF

Produktledning

Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i produktutveckling har...

7 - 8 maj 2015

Läs mer & boka

STFs Populära kurser

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare

Du lär dig nyckeltal inom fastighetsekonomin och hur dessa hänger ihop samt att göra lönsamhetsberäkningar och räknar ut hyrestillägg. Du lär dig även...

15 juni (4 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs en byggarbetsmiljöansvarig och en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) enligt Arbetsmiljöverkets krav. En byggarbetsmiljösamordnare...

20 maj (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

I denna vindkraftkurs lär du dig om vindkraft, dess elkraftstekniska egenskaper och elanslutning till elnätet. Du får också grundläggande insikt om...

05 maj

Läs mer & boka

Nya kurser

Frukostseminarium - Det tydliga ledarskapet för teknik…

FRUKOSTSEMINARIUM!
"Den röda tråden i mina utbildningar är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna, tydliga och konkreta verktyg anpassade för...

25 maj

Läs mer & boka

MBA-dagen

Inställt datum

P.g.a. yttre omständigheter kommer vi inte kunna genomföra MBA-dagen den 6 maj. För...

6 maj

Läs mer & boka

Introduktion till fastighetsbranschen

KURS UNDER UTVECKLING!
Är du ny i bygg- och fastighetssektorn eller behöver du bättre överblick? Eller är du kund hos ett fastighetsbolag? Då är...

1 jul

Läs mer & boka