Kunskap ger konkurrenskraft – STF utbildar dig för framtiden!

Kurser för tekniker & ingenjörer som vill utvecklas i yrkeslivet

  • Aktuella ämnen med nära förankring i verkligheten
  • Kunniga och pedagogiska föreläsare som själva är aktiva i yrket
  • 200 kurser - från bas till spets inom nio kompetensområden
Läs mer

Aktuellt inom STF

Kundbemötande i teknisk kundservice

NY KURS!
Utveckla ditt kundbemötande och din relation med kunden på ett sätt som attraherar fler affärer. Lär dig tips för kundservice som ger...

3 - 4 nov 2014

Läs mer & boka

STFs Populära kurser

ELSÄK 14

Boka dig på ELSÄK 14 nu! Betala endast 4 650 kr, gäller t o m 30 sept.

ELSÄK har...

01 december

Läs mer & boka

Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet

Lär dig ellagstiftningens arbetsuppgifter och hur du med hjälp av ett ledningssystem kan nå ellagstiftningens mål.

19 november

Läs mer & boka

Brandprojektering

Hur viktiga brandskyddsfrågorna är i projekteringsskedet, har på senare tid uppmärksammats allt mer inom byggsektorn. Funktionskraven i BBR, kraven...

24 november

Läs mer & boka

Nya kurser

Konvertering till bioenergi

Det finns idag 1000-tals företag som får skattesubventioner på fossilt bränsle men som efter den 1 januari 2015 blir av med en stor del av denna...

15 jan

Läs mer & boka

Materialval

Materialval för Industriella tillämpningar.
Valet av material för nya produkter är en väsentlig fråga där många aspekter skall beaktas....

13 dec

Läs mer & boka

Korruption- vad lagen säger om muta och jäv

Korruption kan ta sig olika uttryck, men grunden är ändå alltid densamma. Det handlar om maktmissbruk. När uppstår korruption? Vilka är riskgrupperna?

24 nov

Läs mer & boka