Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Kika gärna i vår kurskatalog här

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

AMA Anläggning 13 med beskrivningsteknik

Genom att använda AMA när du gör din beskrivning underlättas kommunikationen mellan beställare och utförare och du undviker missförstånd. Anbuds-...

18 - 19 nov 2014

Läs mer & boka

Konvertering till biobränsle

1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. Vi ger dig kunskap om...

5 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

Moms på fastigheter - grundkurs

Reglerna kring moms på fastigheter är komplicerade, men medarbetare som vet vad som gäller kan hantera momsfrågorna på ett riktigt sätt och spara...

27 - 28 okt 2014

Läs mer & boka

Byggprocessen - så fungerar den

Byggbranschen är spännande! Många olika aktörer är inblandade i processens olika skeden och särskilda avtal ska skrivas mellan beställare och...

28 okt 2014 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Aff - Grund

Du lär dig hur du skall göra förfrågningsunderlag, avtal och uppföljning av förvaltningsentreprenader. Kursen går igenom de grundläggande dokumenten...

29 - 30 okt 2014 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Installationer-Styr och regler

Du lär dig hur systemen som styr och reglerar installationerna i huset fungerar. Kursen behandlar de olika systemen för att styra värme, kyla,...

30 okt 2014

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får kunskap i vad som åläggs dig som  beställare, byggherre, BAS P och BAS U byggarbetsmiljösamordnare samt hur detta praktiskt ska handläggas....

4 nov 2014

Läs mer & boka

Elektrisk schemaläsning - grundkurs

Den här kursen vänder sig till dig som ritar eller behöver tolka elscheman. Du får ökad förståelse av elektriska scheman för att praktiskt kunna...

4 - 5 nov 2014 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal

Ger kunskap om de grundläggande reglerna som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Genomgången kurs ger också en...

4 - 5 nov 2014

Läs mer & boka

Beställarkompetens

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

Hur säkerställer jag förståelse för mitt...

5 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

För att kunna utnyttja den fulla potentialen av Geoenergi med installation av bergvärme och frikyla är det viktigt att veta hur man matchar markens...

6 - 7 nov 2014 (9 platser kvar)

Läs mer & boka
Alla kurser