Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Vår nya katalog är här med vårens kurser    

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Konvertering till biobränsle

NY KURS!
1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. Vi ger dig...

5 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Professionell engelska för fastighetsförvaltare och ut…

På en allt mer internationell fastighetsmarknad blir engelska det naturliga affärsspråket. Goda språkkunskaper såväl som insikter i skillnaderna i...

16 - 31 mar 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastig…

Bli diplomerad fastighetsförvaltare. Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och...

13 apr 2015 - 17 jun 2016

Läs mer & boka

Kommande kurser

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

En heltäckande fördjupningsutbildning i entreprenadjurdik med ledande jurister. Du får en grundlig genomgång av hur AB04 skall tillämpas i praktiken....

1 - 5 dec 2014

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan...

2 dec 2014

Läs mer & boka

Projekteringsledning - roll och process

Projekteringen är en kreativ process med många inblandade parter. I denna utbildning får du inblick och förståelse för projekteringsledarens roll,...

2 - 3 dec 2014

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

Läs mer & boka

Aff - Fördjupning

Du får fördjupad kunskap i avtal för förvaltningsentreprenader och möjlighet att diskutera egna erfarenheter. Kursen går igenom hur du handlar upp...

10 - 11 dec 2014 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Effektiva arbetsprocesser med Lean

NY KURS!
Lean handlar om effektiva och flexibla arbetsprocesser utformade efter kundernas behov. Målet är att skapa smarta och störningsfria...

10 - 11 dec 2014 (1 platser kvar)

Läs mer & boka

Aff - Grund

Du lär dig hur du skall göra förfrågningsunderlag, avtal och uppföljning av förvaltningsentreprenader. Kursen går igenom de grundläggande dokumenten...

Våren 2015

Läs mer & boka

BBR

NY KURS!
Det sker ständiga uppdateringar i BBR. På kursen får du en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler samt de senaste omfattande...

Våren 2015

Läs mer & boka

BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta

NY KURS!
I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i...

Våren 2015

Läs mer & boka
Alla kurser