Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudanden. Vi har genom vår bredd, spets och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.
                                Vi på BFAB önskar dig en skön sommar!

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastig…

Bli diplomerad fastighetsförvaltare. Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och...

6 okt 2014 - 9 sep 2015

Läs mer & boka

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

14 okt 2014 - 12 feb 2015

Läs mer & boka

Kundbemötande i teknisk kundservice

NY KURS!
Utveckla ditt kundbemötande och din relation med kunden på ett sätt som attraherar fler affärer. Lär dig tips för kundservice som ger...

3 - 4 nov 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Återträff Kvalificerad fastighetsförvaltning

NYHET FÖR DIG SOM GÅTT VÅR UTBILDNING "KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING"

Nu drar vi igång en årligen återkommande återträff för er som...

18 aug 2014 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 1

Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna och är grundbulten för fastighetsföretagandet. Vår grundkurs behandlar alla...

15 - 16 sep 2014

Läs mer & boka

Mikroproduktion - Både en utmaning och en möjlighet

Lär dig mer om hur omvandlingen inom energisektorn, genom ökad mikroproduktion, kommer att påverka din roll som nätägare, installatör eller...

15 sep 2014

Läs mer & boka

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare

Här får du lära dig vad som krävs för att vara BAS-P. Du får redskapen för att säkert hantera riskbedömningar och arbetsmiljöplaner och du lär dig...

17 - 18 sep 2014

Läs mer & boka

BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta

NY KURS!
I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i...

22 - 23 sep 2014

Läs mer & boka

Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs

Fastighetsförvaltningen och nyttjande av mark och vatten präglas i ökad utsträckning av förräntningskrav, effektivitet och ny teknik. Valet av...

24 - 25 sep 2014

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Du lär dig att göra investeringsbedömning, fastighetsvärdering och analys för ny- och ombyggnad. Du lär dig även att jämföra olika typer av...

29 sep - 1 okt 2014

Läs mer & boka

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U och hur detta praktiskt ska...

30 sep 2014

Läs mer & boka

Projektkommunikation

Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan...

30 sep - 1 okt 2014

Läs mer & boka
Alla kurser