Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

17 mar - 26 aug 2015

Läs mer & boka

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastig…

Bli diplomerad fastighetsförvaltare. Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och...

13 apr 2015 - 17 jun 2016 (1 platser kvar)

Läs mer & boka

Fastighetsbildning för förvaltare

När ska jag reglera min fastighets behov med servitut och när ska jag påkalla bildande av en gemensamhetsanläggning? Vad kan jag påverka i processen...

25 - 26 maj 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

Fastighetsekonomi - baskurs

Blir du ibland lite osäker under en diskussion om fastighetsföretagets ekonomi?
Vi ger dig de nödvändiga kunskaperna för att du på egen hand...

4 - 5 mar 2015 (1 platser kvar)

Läs mer & boka

Fastighetsautomation

Du får grundkunskaper inom styr och reglerområdet för fastighetsautomation. Du lär dig de avgörande funktionerna för relaterade system samt hur...

5 - 6 mar 2015

Läs mer & boka

Hyresförhandlingar för lokaler

Det ska löna sig att förhandla!
Kursen lär dig att uppnå bättre resultat i dina hyresförhandlingar för lokaler. Effektiva arbetssätt och metoder...

9 - 10 mar 2015 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Tillgänglighet - Baskurs

Kursen är till för dig som vill öka din kunskap om frågor om byggnaders och närmiljöers tillgänglighet och användbarhet.
Kan också vara ett...

10 - 11 mar 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 1

Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna och är grundbulten för fastighetsföretagandet. Vår grundkurs behandlar alla...

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

17 mar - 26 aug 2015

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare

Vilka faktorer styr fastighetsägarens investeringar och hur påverkar dina projekt  deras och beställarens ekonomi?  Hur sätter du dina ekonomiska mål...

18 - 19 mar 2015

Läs mer & boka

Radon - åtgärder i byggnader

Vad är radon? Finn det, lär dig hantera de olika instrumenten för att sedan åtgärda och rätta till...

23 - 25 mar 2015

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen är fullbokad! Du är välkommen med din anmälan till nästa tillfälle som är den 21 april 2015.

Lär dig vad som åläggs beställare,...

24 mar 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka
Alla kurser