Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                                          
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vare sig du arbetar i små eller stora projekt så får du med BFAB:s diplomutbildning för projektledare lära dig metoder och verktyg för att driva...

26 apr - 21 sep 2016

Läs mer & boka

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandlin…

Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång av AB...

23 - 27 maj 2016

Läs mer & boka

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastig…

Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och ekonomi. Du lär dig vilka verktyg du...

11 apr 2016 - 16 jun 2017

Läs mer & boka

Kommande kurser

Hyresrätt - del 1

Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna och är grundbulten för fastighetsföretagandet. Vår grundkurs i hyresrätt...

1 - 2 mar 2016 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Hyresförhandlingar för lokaler

Det ska löna sig att förhandla! På den här kursen får du lära dig hur du uppnår bättre resultat i hyresförhandlingar för lokaler. Du får även lära dig...

7 - 8 mar 2016 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Tillgänglighet - Baskurs

Under två lärorika dagar får du kännedom om gällande regelverk och hur byggnaders och närmiljöers tillgänglighet kan bevakas i byggprocessens olika...

8 - 9 mar 2016 Fulltecknad

Läs mer & boka

PBL

Den 2 maj 2011 trädde en ny PBL plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav, planläggning av mark och...

30 mar 2016

Läs mer & boka

BBR

Boverkets byggregler gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd. Vår BBR kurs ger dig en...

31 mar 2016

Läs mer & boka
Alla kurser