Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Fastighetsbildning för förvaltare

När ska jag reglera min fastighets behov med servitut och när ska jag påkalla bildande av en gemensamhetsanläggning? Vad kan jag påverka i processen...

25 - 26 maj 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Moms på fastigheter - grundkurs

Reglerna kring moms på fastigheter är komplicerade, men medarbetare som vet vad som gäller kan hantera momsfrågorna på ett riktigt sätt och spara...

20 - 21 apr 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs en byggarbetsmiljöansvarig och en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) enligt Arbetsmiljöverkets krav. En byggarbetsmiljösamordnare...

21 apr 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka

Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal

Kursen ger dig kunskap om de grundläggande reglerna som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Genomgången kurs...

21 - 22 apr 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten)

Gå kursen som är ett måste enligt en tidigare kursdeltagare - "alla på mitt jobb har gått den".

Du får en översikt över olika...

21 - 23 apr 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som krävs för att vara BAS P. Med kursen får du grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbetet kontra drift och...

22 - 23 apr 2015 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Entreprenadbesiktning

Det är stor brist på certifierade besiktningsmän. Kursen kompletterar din yrkeserfarenhet med kunskaper i entreprenadjuridiken och dess praktiska...

22 - 23 apr 2015 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

BBR Brandskydd - grundutbildning

 Kursen ger dig en grundläggande kännedom om det aktuella, uppdaterade, byggreglernas brandskyddsavsnitt - BBR.

Kapitel 5 - Brand har, i...

27 apr 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 2 - Bostäder

Fördjupningskurs med praktisk tillämpning för bostäder. Du får kunskap angående hyresförhandlingssystemet, hyresgästens besittningsskydd och...

27 - 28 apr 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka
Alla kurser