Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Kommande kurser

Hyresrätt - del 3 - Lokaler

Specialkurs i lokalhyresjuridik som delvis bygger på att du tillsammans med de andra kursdeltagarna diskuterar och analyserar intressanta praktikfall,...

1 - 2 jun 2015

Läs mer & boka

ABT 06

NY KURS! En helt ny kurs specialinriktad på ABT 06 och dess tillämpning. Vid kursen görs en grundlig genomgång av entreprenadformen totalentreprenad...

2 - 3 jun 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Fastighetsägarens ansvar

Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna? På...

3 - 4 jun 2015

Läs mer & boka

Potentialutjämning & Åskskydd

Du lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. Här klargörs även vad som skiljer skyddsutjämning från...

11 - 12 jun 2015

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare

Du lär dig nyckeltal inom fastighetsekonomin och hur dessa hänger ihop samt att göra lönsamhetsberäkningar och räknar ut hyrestillägg. Du lär dig även...

15 - 16 jun 2015 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta

NY KURS! I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i anläggningsbranschen. Du får en...

1 jul - 31 dec 2015

Läs mer & boka

Introduktion till fastighetsbranschen

KURS UNDER UTVECKLING! är du ny i bygg- och fastighetssektorn eller behöver du bättre överblick? Eller är du kund hos ett fastighetsbolag? Då är det...

1 jul - 31 dec 2015

Läs mer & boka

Planprocessen - så fungerar den

KURS UNDER UTVECKLING! Kursen ger dig övergripande kunskap om planprocessens förfarande, inblandade aktörer samt hur plan- & bygglagen är uppbyggd...

1 jul - 31 dec 2015

Läs mer & boka

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som krävs för att vara BAS P. Med kursen får du grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbetet kontra drift och förvaltning,...

9 - 10 sep 2015

Läs mer & boka
Alla kurser