Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Fastighetsautomation

Du får grundkunskaper inom styr och reglerområdet för fastighetsautomation. Du lär dig de avgörande funktionerna för relaterade system samt hur...

5 - 6 mar 2015

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 1

Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna och är grundbulten för fastighetsföretagandet. Vår grundkurs behandlar alla...

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

17 mar - 26 aug 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

Geoteknik - baskurs

En av de största projektriskerna är oförutsedda geotekniska problem. Efter att ha gått vår baskurs ska du bl.a. känna till lite om vattens förekomst...

28 - 29 jan 2015

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både ISO 9001 och ISO 14001.

Du skaffar dig kunskap om hur du rent...

4 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

12 - 13 feb 2015 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Upphandling av data och telekommunikation för fastighetsägare

Frukostflingan
För dig som vill utveckla ditt fastighetserbjudande genom att bli en fullserviceleverantör av tele- och...

13 feb 2015

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 1

Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna och är grundbulten för fastighetsföretagandet. Vår grundkurs behandlar alla...

23 - 24 feb 2015

Läs mer & boka

Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs

Fastighetsförvaltningen och nyttjande av mark och vatten präglas i ökad utsträckning av förräntningskrav, effektivitet och ny teknik. Valet av...

2 - 3 mar 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Bra säkerhetskultur räddar liv

Hur kan vi förebygga att olyckor sker på arbetsplatsen? Och vilka är de vanligaste riskfaktorerna?

Kom och delta på halvdagsseminariet...

3 mar 2015

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi - baskurs

Blir du ibland lite osäker under en diskussion om fastighetsföretagets ekonomi?
Vi ger dig de nödvändiga kunskaperna för att du på egen hand...

4 - 5 mar 2015 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Miljöinventering av byggnader

I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial...

4 - 5 mar 2015

Läs mer & boka
Alla kurser