Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudanden. Vi har genom vår bredd, spets och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Beställarkompetens

NY KURS!
Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.
Hur säkerställer jag förståelse för...

5 - 6 maj (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Projekteringsledning - roll och process

OMARBETAD KURS!
Projekteringen är en kreativ process med många inblandade parter. I denna utbildning får du inblick och förståelse för...

5 - 6 maj

Läs mer & boka

Beskrivningsteknik med inriktning AMA Anläggning

Genom att använda AMA när du gör din beskrivning underlättas kommunikationen mellan beställare och utförare och du undviker missförstånd. Anbuds-...

21 - 22 maj

Läs mer & boka

Kommande kurser

Potentialutjämning & Åskskydd

Du lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. Här klargörs även vad som skiljer skyddsutjämning från...

28 - 29 apr

Läs mer & boka

Beställarkompetens

NY KURS!
Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.
Hur säkerställer jag förståelse för...

5 - 6 maj (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

En heltäckande fördjupningsutbildning i entreprenadjurdik med ledande jurister. Du får en grundlig genomgång av hur AB04 skall tillämpas i praktiken....

5 - 9 maj (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 2 - Bostäder

Fördjupningskurs med praktisk tillämpning för bostäder. Du får kunskap angående hyresförhandlingssystemet, hyresgästens besittningsskydd och...

5 - 6 maj

Läs mer & boka

Projekteringsledning - roll och process

OMARBETAD KURS!
Projekteringen är en kreativ process med många inblandade parter. I denna utbildning får du inblick och förståelse för...

5 - 6 maj

Läs mer & boka

Moms på fastigheter - fördjupning

Rätt hantering i rätt tid är en viktig faktor vid momsredovisning samt jämkning!
Obligatorisk skattskyldighet , frivillig skattskyldighet ,...

7 - 8 maj (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

12-13 maj 2014
Upplåtelse av mark för ledningar och master kan ske i olika former såsom allmän nyttjaderätt, arrende, lokalhyra och...

12 - 13 maj

Läs mer & boka

BIM för byggherrens projektledare

I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en
kunnig part i byggbranschen. Du får en övergripande...

13 - 14 maj (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Egenkontroll i byggsektorn - för projektering och entreprenader

Kursen hjälper dig reda ut begreppen kring egenkontroll och presenterar goda exempel på redovisning. Målet med trovärdig egenkontroll är att göra det...

13 maj

Läs mer & boka
Alla kurser