Produktutveckling IT

December 2014
2014-12-09 Visuell projektledning med Lean 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-07 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2015
2015-06-01 Visuell projektledning med Lean 3 dgr Stockholm Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2014 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2014 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse