Retorik för tekniker - Fördjupningskurs

I den här fördjupningskursen får du utveckla och förbättra dina kunskaper inom retoriken. Du lär dig att ge och bygga mer övertygande budskap när du möter personer som är tveksamma till ditt budskap. Att skapa förtroende i din kommunikation och hur känslorna påverkar kommunikationen.

Innehåll i kurs

Som tekniker idag så blir arbetet allt bredare och allt intressantare. Snabba förändringar kräver bättre kommunikation. Företagen behöver kommunicera allt bättre internt och externt. En tekniker får inta rollen som kommunikatör allt oftare och att både bygga budskapen och framför dem. Utbildningen vänder sig till de tekniker som vill bli än mer professionella i den här rollen.

 • Grunderna vi bygger vidare på
 • Tala i underläge
 • Möten med media
 • Ett försvarstal - praktisk övning
 • Framför budskapet framgångsrikt
 • Bygg upp förtroendet
 • Debatt
 • För och emot - praktisk övning
 • Summering
 • Backspegel
 • Hyllningstal
 • Vi har vunnit - praktisk övning
 • Känslorna som styr
 • Improvisation
 • Snabbt och slagfärdigt - praktisk övning
 • Konsten att välja språk
 • Förebilder vi kan lära av
 • Övertyga en styrelse - praktisk övning
 • Summering och tips - hur gå vidare

Kurs intressant för

 • dig som arbetar med teknik och vill ta ett nästa steg i din utveckling som kommunikatör.
 • dig som blivit chef, möter krävande kunder, leder projekt där du måste få med dig projektmedlemmar på tåget.
 • dig som är intresserad av kommunikation och retorik och vill bli bättre på att förbereda, bygga och framföra ditt budskap.

Förkunskaper

Det är önskvärt att du har grundläggande kunskaper inom området som motsvarar STFs kurs Retorik för tekniker - teknik och retorik en skön förening som övertygar eller motsvarande kurser t ex Presentationsteknik eller andra grundläggande Retorik kurser. Erfarenhet att prata och argumentera inför grupper samt bygga budskap är en fördel.

Kursens mål

Lära dig om hur känslor påverkar kommunikationen och vad som skapar förtroende. Få flera effektiva verktyg för att få fram dina budskap samt kunna bygga och framföra ett budskap när du möter motstånd.

Tipsa en vän Fråga om kursen