Reservkraft - drift och underhåll

Kursnummer: 831800

30 sep - 1 okt 2015
2 dgr
Bokningsbar
KURSORT EJ KLAR
12 900 kr
Praktisk info

Många har i dag installerat större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat men ofta är kunskaperna för dåliga om anläggningen för att kunna garantera att reservkraften startar när den behövs. Det här är utrustning som ska fungera dygnet runt under årets alla 365 dagar och som inte liknar någon annan motordrift. En reservkraftanläggning är bortkastade pengar om den inte underhålls och provas på rätt sätt. Hur säkerställer vi funktionen, vilka krav på underhåll finns på reservkraft, hur mycket effekt kan vi ta ut ur vårt aggregat och vilken är den lägsta effekt aggregatet kan köras med? Under kursen går vi igenom de flesta aspekter som bör beaktas för att kunna upprätthålla en god tillgänglighet på reservkraften!

Innehåll i kurs

  • Bakgrund till behov av reservkraft - olika behov - olika behov av underhåll
  • Ekonomi i reservkraft - underhåll kostar - vad är underhåll?
  • Besök på en anläggning, provkörning
  • Princip för generatoraggregat - från bränsle till el. Vad kräver generatoraggregat?
  • Dieselmotor. Generator. Praktiska / teoretiska övningar
  • DC utrustning. Ventilations- och avgasutrustning. Drift och underhåll, vad är viktigt och hur bör man utforma detta? Hur uppför sig generatoraggregat statiskt och dynamiskt?
  • Bränsle. Parallelldrift. Miljö - vad gäller och vad kan vi göra?

Kurs intressant för

Underhållspersonal, planerare och beställare av underhåll.

Kursens mål

Du ska efter kursens slut lärt dig att bedömma underhållsbehovet på reservkraftsanläggningen, vad som måste göras, vad som kan göras och själv kunna utforma drift- och underhållsinstruktioner för det egna aggregatet.

Tipsa en vän Fråga om kursen