Reläskydd för driftpersonal

Att vara uppmärksam och kunna förstå vad olika indikeringar på reläer och vakter innebär är ofta avgörande för lyckad insats vid en driftstörning. Risken för skador på både person och egendom minskar. Driften kan snabbare återställas i normalläge om rapportering och handling är rätt. Detta gäller vid stationsbesök både i samband med tillsyn och driftstörning. Det är också viktigt att personer i driftcentraler som tar emot larm har praktisk kunskap om skydden för att lättare kunna kommunicera t ex med beredskapspersonalen ute i fält.

Innehåll i kurs

Kursen går i Stockholm på STFs Kurscenter, Kungsbrostrand 29, 4tr.

Denna kurs ger kunskap och hjälper dig att förstå skyddens funktioner och hur viktigt det är att tolka indikeringar av olika signaler. Den ger en bra bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50kV.

- Funktionsprinciper
- Vakter och övervakning
- Strömtransformatorer
– Spänningstransformatorer
- Jordfelsskydd
- Överströmsskydd, kortslutningseffekter
- Relärapporter
- Reläskyddens signaler
- Transformatorns skydd
- Nollpunktsutrustningen
- Intermittenta jordfel
- Numeriska reläskydd
- Exempel på felsökning 10 kV linje
- Hjälpmedel för fellokalisering 10 kV linje,
t ex hjälp av felindikatorer
- Driftövervakningssystem

Kurs intressant för

personer som deltar och ansvarar för åtgärder i samband med driftstörningar och andra kopplingar både från driftcentraler och i fält.

Tipsa en vän Fråga om kursen