Reläskydd för driftpersonal

Att vara uppmärksam och kunna förstå vad olika indikeringar på reläer och vakter innebär är ofta avgörande för lyckad insats vid en driftstörning. Risken för skador på både person och egendom minskar. Driften kan snabbare återställas i normalläge om rapportering och handling är rätt. Detta gäller vid stationsbesök både i samband med tillsyn och driftstörning. Det är också viktigt att personer i driftcentraler som tar emot larm har praktisk kunskap om skydden för att lättare kunna kommunicera t ex med beredskapspersonalen ute i fält.

Innehåll i kurs

Denna kurs ger kunskap och hjälper dig att förstå skyddens funktioner och hur viktigt det är att tolka indikeringar av olika signaler. Den ger en bra bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50kV.

Kurs intressant för

personer som deltar och ansvarar för åtgärder i samband med driftstörningar och andra kopplingar både från driftcentraler och i fält.

Tipsa en vän Fråga om kursen