Reläskydd II - komplettering till grundkursen

Kursnummer: 187200

15 - 17 mar 2016
3 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
18 600 kr
Kursprogram Praktisk info

Denna kurs ger tillsammans med grundkursen, Reläskydd I, en komplett bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50 kV. Kurserna omfattar även generella avsnitt som är tillämpbara för andra spänningsnivåer och anläggningstyper.

Innehåll i kurs

  • Felströmsberäkning
  • Grupparbete
  • Selektivplaner, allmänt
  • Skydd för generatorer
  • Skydd för motorer
  • Anläggningsstruktur
  • Likströmssystemet
  • Skydd i det matande nätet
  • Mättransformatorer

Kurs intressant för

anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som svarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri.

Förkunskaper

Reläskydd I, men det är inte något krav. Man kan ha inhämtat kunskaper från annat håll.

Kursens mål

Du får en helhetssyn av vad det finns för skydd för generatorer, motorer, transformatorer och annat som är av största vikt för att uppnå en tillförlitlig felbortkoppling.

Tipsa en vän Fråga om kursen