Reläskydd I - grundkurs

Reläskydden är den utrustning som man hoppas inte ska behöva komma till användning. Trots det måste man kräva en extremt hög tillförlitlighet på reläskyddssystemet så att det fungerar på ett korrekt sätt då fel uppstår i elkraftsystemet. I första hand måste säkerhet för personer garanteras men naturligtvis är det även av ekonomiskt intresse att förhindra eller minimera skador på anläggningar samt att hålla en hög leveranssäkerhet.

Innehåll i kurs

- Myndighetskrav
- Nätkrav
- Mätegenskaper
- Ledningsskydd
- Transformatorskydd
- Kondensator - batteriskydd
- Ställverksskydd
- Gruppövning
- Tillförlitlig felbortkoppling

Kurs intressant för

anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som ansvarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri.

Kursens mål

är att ge grundläggande kunskaper för att kunna förstå, utforma och hantera reläskydd i första hand för radialmatade system med spänning 10-50 kV.

Tipsa en vän Fråga om kursen