Projektkommunikation

Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan bättre komma till sin rätt och bidra till ett bra resultat.

Innehåll i kurs

  • Projektledning och kommunikation
  • Informationsflöden i projektorganisationer
  • Intern och extern information
  • Formell och informell kommunikation
  • Personlig kommunikation och retorik
  • Kommunikationsplanering
  • Erfarenhetsåterföring
  • Budgetering
  • Åskådlighet och begriplighet

Kurs intressant för

Alla som arbetar i projektorganisationer, såväl projektledare som projektdeltagare.

Kursens mål

Efter kursen kommer du att vara väl förtrogen med samspelet mellan formell och informell kommunikation. Du kommer att känna till olika verktyg för kommunikation och deras användning i olika skeden. Du kommer också att kunna utarbeta och budgetera en kommunikationsplan för ett projekt och dessutom utveckla din egen förmåga till personlig kommunikation.

Tipsa en vän Fråga om kursen