Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning

Kursnummer: 654800

15 - 17 dec 2015
3 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
14 500 kr
Kursprogram Praktisk info

På kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar. Vi går igenom schemasymboler, olika typer av eldokumentation,felsökningsmetodik och mätteknik. Du får även kunskap i hur du läser och konstruerar enklare kretsscheman.

Innehåll i kurs

  • Kretsschemats uppbyggnad och symboler enligt standard
  • Schemaövningar, läsning och konstruktion
  • Eldokumentation, olika typer av dokumentation
  • Funktion, placering och förbindnings orienterande samt specificerande dokumentation
  • Felsökningsmetodik
  • Praktisk felsökning med felsimulator

Praktiska moment
  • Schemaläsningsövningar (teoretiska)
  • Felsökningar i elektriska manöverkretsar och huvudkretsar

Deltagarna får öva att läsa och konstruera enklare kretsscheman. Även annan eldokumentation såsom apparatlista, layoutritning, förbindningsschema och - tabell behandlas i tillämpad omfattning.Kurs intressant för

För all underhållspersonal inom fastighet och industri som behöver kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar.

Förkunskaper

Apparater och motorer - steg 2 i blockutbildningen - eller motsvarande kunskap.

Kursens mål

Efter denna kurs skall eleverna kunna bedriva felsökning i elektrisk utrustning och apparater efter schema i enklare kretsar. Stor vikt läggs vid kretsschemaläsning och felsökningsmetodik.

Tipsa en vän Fråga om kursen