Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning

Kursnummer: 654800

27 - 29 maj 2015
3 dgr
(8 platser kvar)
STOCKHOLM
15 080 kr
Kursprogram Praktisk info

Arbetar du med underhåll inom fastighet och industri? Behöver du kunna genomföra underhåll på elektriska utrustningar och anläggningar på ett säkert och tillförlitligt sätt? Du kommer efter denna kurs att kunna bedriva felsökning och du får även kunskap om hur du läser och konstruerar enklare kretsscheman. Kursen "Praktisk elteknik - schemaläsning och felsökning" är block 3 i vår kurs Praktisk elteknik.

Innehåll i kurs

  • Kretsschemats uppbyggnad och symboler enligt standard
  • Schemaövningar, läsning och konstruktion
  • Eldokumentation, olika typer av dokumentation
  • Funktion, placering och förbindnings orienterande samt specificerande dokumentation
  • Felsökningsmetodik
  • Praktisk felsökning med felsimulator

Praktiska moment
  • Schemaläsningsövningar (teoretiska)
  • Felsökningar i elektriska manöverkretsar och huvudkretsar

Deltagarna får öva att läsa och konstruera enklare kretsscheman. Även annan eldokumentation såsom apparatlista, layoutritning, förbindningsschema och - tabell behandlas i tillämpad omfattning.Kurs intressant för

För all underhållspersonal inom fastighet och industri som behöver kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar.

Förkunskaper

Apparater och motorer - steg 2 i blockutbildningen - eller motsvarande kunskap.

Kursens mål

Efter denna kurs skall eleverna kunna bedriva felsökning i elektrisk utrustning och apparater efter schema i enklare kretsar. Stor vikt läggs vid kretsschemaläsning och felsökningsmetodik.

Tipsa en vän Fråga om kursen