Praktisk elteknik - Baskurs

Baskursen är den första av tre i vår blockutbildning där du stegvis bygger på dina el kunskaper så att du kan genomföra underhåll på elektriska utrustningar och anläggningar.

Med både en teoretisk och praktisk del lär du dig hantera olika apparater och elektriska mätinstrument. Du får också nödvändiga kunskaper inom elsäkerhet och dess regelverk.

Innehåll i kurs

 

  • Ellärans grundbegrepp ström, spänning och resistans
  • Behörighetsregler och arbeten som får utföras med erforderlig kännedom
  • Elfaran
  • Mätning av spänning, ström och resistans
  • Serie- och parallellkoppling
  • Strömgrening och spänningsfall
  • Praktisk installationsteknik

        
Praktiska moment
• Avsläsningar och mätning av resistans
• Mätning av ström och spänning samt beräkning
av resistans
• Mätning av ström och spänning med 230 lampor
i parallell- och seriekoppling
• Tillverkning av skarvsladd
• Utbyte av vägguttag och strömställare

Kurs intressant för

För dig som vill arbeta med underhåll och reparationer av el-anläggning och maskiner.  Baskursen ger dig grundläggande elkunskaper för att kunna bygga på med våra fortsättningskurser, apparater och motorer samt schemaläsning och felsök.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs.

Kursens mål

Att ge dig en allmän övergripande ellära om hur elsystemet fungerar. Du får också grundläggande mätinstrumentkunskap. En bra bas för att läsa block två (Apparater motorer) och tre (Scemaläsning och felsök).

Tipsa en vän Fråga om kursen