Praktisk elteknik - Baskurs

Kursnummer: 648600

Söker du grundläggande kunskaper i elteknik? I den här kursen får du förståelse för de vanligaste begreppen samt lär dig att mäta och beräkna ström, spänning och resistans. Andra områden som behandlas är elfara och behörighetsregler för elarbete.

Innehåll i kurs

STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande kunskaper inom
området ellära. Du kan välja att gå enskilda eller samtliga kurser – allt utifrån dina behov.
De olika delkurserna innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du får lära dig allt från grundläggande
eltermer till att förstå trefassystemet och funktionen hos transformatorer och utföra felsökningar
efter schema. Du får dessutom nödvändiga kunskaper kring elsäkerhet och gällande regelverk.
Teori
•Repetition ellära
•Elektromagnetism
•Passiva komponenter: resistorn, induktorn och kondensatorn
•Effekt i kretsar med faskompensering
•Mätning av fasförskjutning och faskompensering
•Växelströmsmotorn uppbyggnad, funktion, inkoppling och kontrollmätning
•Startmetoder och varvtalsreglering
•Skydds- och manöverapparater, mätning av termiskt överlastskydd
•Trefasteknik, uppbyggnad och skyddsåtgärd
•Transformatorn och mätning
•Installationsteknik
•Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar
•Standard SS-EN 50110-1

Praktik
•Faskompensering med lysarmatur
•Motorlaboration, avläsning skylt, inkoppling, inställning av motorskydd
•Inställning av märklast
•Mätning av tomgångsström, aktiv effekt, cos
•Motorinstallation

Kurs intressant för

Fastighetstekniker, maskinreparatörer, mekaniker, ventilationstekniker, VA-maskinister m.fl.

Förkunskaper

Motsvarande vår kurs i Praktisk elteknik - Baskurs.

Kursens mål

Att bl.a. utökade praktiska och teoretiska kunskaper i bl.a. trefassystemet, funktionen hos transformatorer och motorer samt starkströmsföreskrifternas del om skötsel av elektriska anläggningar och mycket mer.

Tipsa en vän Fråga om kursen