Praktisk elteknik - Baskurs

Kursnummer: 648601

21 - 23 okt 2015
3 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
14 500 kr
Kursprogram Praktisk info

Söker du grundläggande kunskaper i elteknik? I den här kursen får du förståelse för de vanligaste begreppen samt lär dig att mäta och beräkna ström, spänning och resistans. Andra områden som behandlas är elfara och behörighetsregler för elarbete. I upplägget kombineras teori med praktiska mät- och monteringsövningar. För dig som vill läsa våra övriga delkurser inom elteknik (del 2 Apparater och motorer och del 3 Schemaläsning och felsökning) är detta en bra grund att bygga din kunskap på.

Innehåll i kurs

Teori
• Ellärans grundbegrepp ström, spänning och resistans
• Behörighetsregler och arbeten som får utföras med erforderlig kännedom
• Elfara
• Mätning av spänning, ström och resistans
• Serie- och parallellkoppling
• Strömgrening och spänningsfall
• Praktisk installationsteknik

Praktik
• Avsläsningar och mätning av resistans
• Mätning av ström och spänning samt beräkning
av resistans
• Mätning av ström och spänning med 230 lampor
i parallell- och seriekoppling
• Tillverkning av skarvsladd
• Utbyte av vägguttag och strömställar

Kurs intressant för

För dig som vill arbeta med underhåll och reparationer av elanläggning och maskiner. Baskursen ger dig grundläggande elkunskaper så att du kan genomföra underhåll på elektriska utrustningar och anläggningar. Du kan även välja våra fortsättningskurser "Apparater och motorer" (block 2) och "Schemaläsning och felsökning" (block 3).

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Kursens mål

Att ge dig en allmän övergripande ellära om hur elsystemet fungerar. Du får också grundläggande mätinstrumentkunskap. En bra bas för att läsa våra övriga block som är Apparater motorer (block 2) och Schemaläsning och felsökning (block 3).

Tipsa en vän Fråga om kursen