Praktisk elteknik - Baskurs

Kursnummer: 648601

21 - 23 okt 2015
3 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
14 500 kr
Praktisk info

Kursen går igenom begrepp som ström, spänning resistans och spänningsfall. Du kommer också att få mäta och beräkna ström, spänning och resistans. Elfara och behörighetsregler för elarbete behandlas, liksom de arbeten som får utövas med erfoderlig kännedom. Kursen innehåller både teori och praktik på plats.

Innehåll i kurs

Teori
• Ellärans grundbegrepp ström, spänning och resistans
• Behörighetsregler och arbeten som får utföras med erforderlig kännedom
• Elfara
• Mätning av spänning, ström och resistans
• Serie- och parallellkoppling
• Strömgrening och spänningsfall
• Praktisk installationsteknik

Praktik
• Avsläsningar och mätning av resistans
• Mätning av ström och spänning samt beräkning
av resistans
• Mätning av ström och spänning med 230 lampor
i parallell- och seriekoppling
• Tillverkning av skarvsladd
• Utbyte av vägguttag och strömställar

Kurs intressant för

För dig som vill arbeta med underhåll och reparationer av elanläggning och maskiner. Baskursen ger dig grundläggande elkunskaper så att du kan genomföra underhåll på elektriska utrustningar och anläggningar. Du kan även välja våra fortsättningskurser "Apparater och motorer" (block 2) och "Schemaläsning och felsökning" (block 3).

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Kursens mål

Att ge dig en allmän övergripande ellära om hur elsystemet fungerar. Du får också grundläggande mätinstrumentkunskap. En bra bas för att läsa våra övriga block som är Apparater motorer (block 2) och Schemaläsning och felsökning (block 3).

Tipsa en vän Fråga om kursen