Praktisk elteknik - Apparater och motorer

Arbetar du med underhåll inom fastighet och industri och behöver kunna genomföra underhåll på elektriska utrustningar och anläggningar på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Kursen "Praktisk elteknik - apparater & motorer" är block 2 i vår kurs Praktisk elteknik

Bygg på dina kunskaper från block 1 och fördjupa dig ytterligare. Kursen varvar teori och praktik.

Innehåll i kurs

Repetition ellära
Elektromagnetism
Passiva komponenter: resistorn, induktorn och kondensatorn
Effekt i kretsar med faskompensering
Mätning av fasförskjutning och faskompensering
Växelströmsmotorn uppbyggnad, funktion, inkoppling och kontrollmätning
Startmetoder och varvtalsreglering
Skydds- och manöverapparater, mätning av termiskt överlastskydd
Trefasteknik (uppbyggnad och skyddsåtgärd)
Transformatorn, mätning på transformatorn
Installationsteknik
Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar
Standarden SS-EN 50110-1

Praktiska moment

  • Faskompensering med lysarmatur
  • Motorlaboration, avläsning skylt, inkoppling, inställning av motorskydd 
  • Inställning av märklast m.m
  • Mätning av tomgångsström, aktiv effekt, cos 
  • Motorinstallation

 

Kurs intressant för

Fastighetstekniker, maskinreparatörer, mekaniker, ventilationstekniker, VA-maskinister m.fl.

Förkunskaper

Motsvarande vår kurs i Praktisk elteknik - Baskurs.

Tipsa en vän Fråga om kursen