Praktisk elteknik - Apparater och motorer

Kursnummer: 648600

15 - 17 dec 2015
3 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
14 500 kr
Kursprogram Praktisk info

Här får du bl. a. lära dig mer om trefassystemet, funktionen hos transformatorer, motorer, motorskydd och säkringar. Arbetar du med underhåll inom fastighet och industri och behöver kunna genomföra underhåll på elektriska utrustningar och anläggningar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Kursen varvar teori och praktik. Apparater & motorer är block 2 i vår kurs Praktisk elteknik. Block 1 är "Baskurs" och block 3 är "Schemaläsning och felsökning".

Innehåll i kurs

Teori
•Repetition ellära
•Elektromagnetism
•Passiva komponenter: resistorn, induktorn och kondensatorn
•Effekt i kretsar med faskompensering
•Mätning av fasförskjutning och faskompensering
•Växelströmsmotorn uppbyggnad, funktion, inkoppling och kontrollmätning
•Startmetoder och varvtalsreglering
•Skydds- och manöverapparater, mätning av termiskt överlastskydd
•Trefasteknik, uppbyggnad och skyddsåtgärd
•Transformatorn och mätning
•Installationsteknik
•Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar
•Standard SS-EN 50110-1

Praktik
•Faskompensering med lysarmatur
•Motorlaboration, avläsning skylt, inkoppling, inställning av motorskydd
•Inställning av märklast
•Mätning av tomgångsström, aktiv effekt, cos
•Motorinstallation

Kurs intressant för

Fastighetstekniker, maskinreparatörer, mekaniker, ventilationstekniker, VA-maskinister m.fl.

Förkunskaper

Motsvarande vår kurs i Praktisk elteknik - Baskurs.

Kursens mål

Att bl.a. utökade praktiska och teoretiska kunskaper i bl.a. trefassystemet, funktionen hos transformatorer och motorer samt starkströmsföreskrifternas del om skötsel av elektriska anläggningar och mycket mer.

Tipsa en vän Fråga om kursen