Ny som kvalitetschef -ansvarig-samordnare

Kursen behandlar viktiga områden som påverkar ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Du får lära dig vilken kompetens som behövs för att leda eller driva kvalitetsarbetet, vad det innebär att vara ledningens representant och hur man tydliggör och avgränsar arbetet. På kursen får du lära av andras erfarenheter i givande grupparbeten  samtidigt som du testar dina egna idéer.

Innehåll i kurs

  • Kvalitet för vem och varför?
  • Roller i kvalitetsarbetet
  • Arbetsuppgifter
  • Skapa engagemang för kvalitetsarbetet
  • Ledningssystem för kvalitet
  • Processorientering
  • Sätta mål för kvalitet
  • Ständiga förbättringar
  • Gör kvalitetsarbetet synligt

Kurs intressant för

Kursen  är en lämplig introduktion för dig som börjat eller skall börja som kvalitesansvarig eller kvalitetssamordnare. Även för dig som hållit på ett tag, men inte riktigt kommit in i rollen.

Tipsa en vän Fråga om kursen