Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system

På kursen lär du dig bland annat metoder för att kompensera kapacitiva strömmar för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt hur skador genom kapacitiva jordfelsströmmar kan undvikas i stora kabelnät. Du lär dig om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats de senaste 30 åren samt hur den senaste tekniken fungerar.

Innehåll i kurs

Efter stormen Gudrun har stora delar av låg och mellanspänningsnätet i landet grävts ned. Kablar producerar ca 50 gånger mer kapacitiv jordfelsström än luftledningar, vilket kräver kompensering med avstämda nollpunktsreaktorer i transformatorernas neutralpunkter. Stora kabelnät ger även hög resistiv felström, vilket kan ge skador på kablar. Utöver detta tillkommer svårigheter med högohmiga- och intermittenta jordfel.

Dag 1:

 • Elnät och bakomliggande problematik
 • Nollpunktsutrustning - grundläggande kunskaper
 • Transformatorns neutralpunkt
 • Nollpunktsbildare
 • Kapacitiva dissymmetriströmmar
 • Stegspänning vid jordfel
 • Föreskrifter och standarder
 • Risker med att gräva ned elnätet
 • Teknisk utveckling ifrån 1917 fram till idag


  Dag 2:
   

  • Matematisk analys av nollpunktsutrustning
  • Nollpunktsreaktorer med dykkärna
  • Avstämningsautomatik för reaktorer med dykkärna
  • Statiska nollpunktsreaktorer
  • Gruppövning-beräkningsuppgift
  • Avstämningsautomatik för statiska reaktorer
  • Restströmskompensering
  • Nollpunktsutrustning vid 70 kV och uppåt
  • Distribuerad kompensering
  • Intermittenta jordfel

  Kurs intressant för

  Ingenjörer på nätbolag, konsultbolag, entreprenadföretag och tillverkare

  Förkunskaper

  Du bör ha grundläggande kunskaper i elkrafttekniska beräkningar.

  Kursens mål

  Efter kursen har du:
  - Ökat dina insikter om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät.
  - Kännedom om vilka olika typer av systemjordning som används i mellanspänningsnät samt olika typer av jordfel.
  - Insikter om metoder för att kompensera kapacitiva strömmar så att man kan uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt kunskaper om metoder för att beräkna jordfelsströmmar.
  - Insikt om hur den ökade kablifieringen skapar symmetriska nät, vilkekt ställer högre krav på nollpunktsutrustningens avstämningsautomatik.
  - Kunskap om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats under de senaste 30 åren samt hur den nyaste tekniken fungerar.

  Tipsa en vän Fråga om kursen