Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system

På kursen lär du dig bland annat metoder för att kompensera kapacitiva strömmar för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt hur skador genom kapacitiva jordfelsströmmar kan undvikas i stora kabelnät. Du lär dig om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats de senaste 30 åren samt hur den senaste tekniken fungerar.

Innehåll i kurs

Efter stormen Gudrun har stora delar av låg och mellanspänningsnätet i landet grävts ned. Kablar producerar ca 50 gånger mer kapacitiv jordfelsström än luftledningar, vilket kräver kompensering med avstämda nollpunktsreaktorer i transformatorernas neutralpunkter. Stora kabelnät ger även hög resistiv felström, vilket kan ge skador på kablar. Utöver detta tillkommer svårigheter med högohmiga- och intermittenta jordfel.

 • Elnät och bakomliggande problematik
 • Nollpunktsutrustning - grundläggande kunskaper
 • Transformatorns neutralpunkt
 • Nollpunktsbildare
 • Kapacitiva dissymmetriströmmar
 • Stegspänning vid jordfel
 • Föreskrifter och standarder
 • Risker med att gräva ned elnätet
 • Teknisk utveckling ifrån 1917 fram till idag
 • Matematisk analys av nollpunktsutrustning
 • Nollpunktsreaktorer med dykkärna
 • Avstämningsautomatik för reaktorer med dykkärna
 • Statiska nollpunktsreaktorer
 • Avstämningsautomatik för statiska reaktorer
 • Restströmskompensering
 • Nollpunktsutrustning vid 70 kV och uppåt
 • Distribuerad kompensering
 • Intermittenta jordfel

 

Kurs intressant för

Ingenjörer på nätbolag, konsultbolag, entreprenadföretag och tillverkare

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha läst kursen Reläskydd 1 eller ha erfarenhet av reläskydd

Kursens mål

Efter kursen har du:
- Ökat dina insikter om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät.
- Kännedom om vilka olika typer av systemjordning som används i mellanspänningsnät samt olika typer av jordfel.
- Insikter om metoder för att kompensera kapacitiva strömmar så att man kan uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt kunskaper om metoder för att beräkna jordfelsströmmar.
- Insikt om hur den ökade kablifieringen skapar symmetriska nät, vilkekt ställer högre krav på nollpunktsutrustningens avstämningsautomatik.
- Kunskap om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats under de senaste 30 åren samt hur den nyaste tekniken fungerar.

Tipsa en vän Fråga om kursen