Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system

Kursnummer: 1040800

2 - 3 nov 2015
2 dgr
Bokningsbar
Stockholm
12 900 kr
Kursprogram Praktisk info

På kursen får du lära dig metoder för att kompensera kapacitiva strömmar. Du får även inblick i utvecklingen av nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik. Efter kursen vet du hur den senaste tekniken fungerar och kan arbeta i icke direktjordade system enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Innehåll i kurs

Fördjupa dina kunskaper om jordfel och jordfelsströmmar
i icke direktjordade elnät!
Sedan stormen Gudruns framfart har stora delar av
låg- och mellanspänningsnätet i södra Sverige grävts
ned. Fördelen med kablar är att de inte är lika väderkänsliga
som luftledningar. Däremot producerar de upp till
50 gånger mer kapacitiv jordfelsström. Detta kräver
kompensering i form av stora P-spolar i transformatorernas
neutralpunkter.

 • Elnät och bakomliggande problematik
 • Nollpunktsutrustning - grundläggande kunskaper
 • Transformatorns neutralpunkt
 • Nollpunktsbildare
 • Kapacitiva dissymmetriströmmar
 • Stegspänning vid jordfel
 • Föreskrifter och standarder
 • Risker med att gräva ned elnätet
 • Teknisk utveckling ifrån 1917 fram till idag
 • Matematisk analys av nollpunktsutrustning
 • Nollpunktsreaktorer med dykkärna
 • Avstämningsautomatik för reaktorer med dykkärna
 • Statiska nollpunktsreaktorer
 • Avstämningsautomatik för statiska reaktorer
 • Restströmskompensering
 • Nollpunktsutrustning vid 70 kV och uppåt
 • Distribuerad kompensering
 • Intermittenta jordfel

 

Kurs intressant för

för dig som är tillverkare eller ingenjör på nätbolag, konsultbolag och entreprenadföretag.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i elkrafttekniska beräkningar.

Kursens mål

är att du ska öka dina insikter om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät. Vidare ska du lära dig metoder för att kompensera kapacitiva strömmar och beräkna jordfelsströmmar. Du ska även få kännedom om olika typer av systemjordning som används i mellanspänningsnät samt veta hur du kan undvika skador i stora kabelnät.

Tipsa en vän Fråga om kursen