Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system

På kursen lär du dig bland annat metoder för att kompensera kapacitiva strömmar för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt hur skador genom kapacitiva jordfelsströmmar kan undvikas i stora kabelnät. Du lär dig om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats de senaste 30 åren samt hur den senaste tekniken fungerar.

Innehåll i kurs

Efter stormen Gudrun har stora delar av låg och mellanspänningsnätet i landet grävts ned. Kablar producerar ca 50 gånger mer kapacitiv jordfelsström än luftledningar, vilket kräver kompensering med avstämda nollpunktsreaktorer i transformatorernas neutralpunkter. Stora kabelnät ger även hög resistiv felström, vilket kan ge skador på kablar. Utöver detta tillkommer svårigheter med högohmiga- och intermittenta jordfel.

Dag 1:  09.30-16.30
- Elnät och bakomliggande problematik
- Nollpunktsutrustning - grundläggande kunskaper
- Transformatorns neutralpunkt
- Nollpunktsbildare
- Kapacitiva dissymmetriströmmar
- Stegspänning vid jordfel
- Föreskrifter och standarder
- Risker med att gräva ned elnätet
- Teknisk utveckling ifrån 1917 fram till idag

Dag 2:  08.30-16.00
- Matematisk analys av nollpunktsutrustning
- Nollpunktsreaktorer med dykkärna
- Avstämningsautomatik för reaktorer med dykkärna
- Statiska nollpunktsreaktorer
- Gruppövning-beräkningsuppgift
- Avstämningsautomatik för statiska reaktorer
- Restströmskompensering
- Nollpunktsutrustning vid 70 kV och uppåt
- Distribuerad kompensering
- Intermittenta jordfel
  

 

Kurs intressant för

Ingenjörer på nätbolag, konsultbolag, entreprenadföretag och tillverkare

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i elkrafttekniska beräkningar.

Kursens mål

Efter kursen har du: - Ökat dina insikter om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät.
- Kännedom om vilka olika typer av systemjordning som används i mellanspänningsnät samt olika typer av jordfel.
- Insikter om metoder för att kompensera kapacitiva strömmar så att man kan uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt kunskaper om metoder för att beräkna jordfelsströmmar.
- Insikt om hur den ökade kablifieringen skapar symmetriska nät, vilkekt ställer högre krav på nollpunktsutrustningens avstämningsautomatik.
- Kunskap om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats under de senaste 30 åren samt hur den nyaste tekniken fungerar.

Användarkommentarer

"Jag var nöjd med kursen och det var mycket bra kursdokumentation"
"Omvandlar kursens innehåll som del i mitt arbetsområde"
"Helhetsintrycket var bra, upplägg och innehåll och det känns bra med lite mera vetskap "i bagaget" vid t.ex. kunddiskussioner"

Tipsa en vän Fråga om kursen