Förhandling för tekniker - Grundkurs i kreativ förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Du får i kurserna lära dig hur du blir en bättre förhandlare. Du kommer att nå de resultat du önskar samtidigt som båda parterna blir vinnare. Efter en lyckad förhandling känner sig både du och den andra parten sig tillfreds.

Denna kurs kommer att ge dig en ovärderlig kunskap, skicklighet och kompetens inom området förhandling. Du kommer att få stora fördelar inom ditt yrkesliv både i förhandlingar med kunder och leverantörer men också internt inom företaget i gruppen, på möten eller i projektet.

Innehåll i kurs

Lärandet sker genom att kunskaper appliceras och detta sker genom användning, övning och relektion. Bygger mycket på att använda nyförvärvade kunskaper genom övningar och relektion.

 • Vad är förhandling?
 • Strategier inom förhandling
 • Förhandlingsstil och attityder
 • Förberedelse - intressen och behov
 • Förberedelse - målsättning
 • Förhandlingens faser
 • Förhandlingsspel 1 (förberedelse, förhandling, feedback)
 • Avslut och summering av dagen
 • Teamförhandling
 • Förhandlingsstyrka
 • Framgångsrik kommunikation
 • Konlikthantering
 • Frågeteknik
 • Förhandlingsspel 2 (förberedelse, förhandling, feedback)
 • Feedback och allmän relektion.

Kurs intressant för

dig som vill lära sig grunderna i förhandling/ förhandlingsteknik. chefer, sälj- och inköpspersonal. Personer som arbetar med projektledning, utvecklingsprojekt och samordningsprojekt med interna och externa personer.

Kursens mål

att nå bestående förändringar till förbättrad förhandlingsteknik stärkt självkänsla och därmed uppnå dina uppsatta förhandlingsmål på det mest effektiva sättet. Du får en helhetssyn på förhandlingsprocessen och har därmed lättare att anpassa dig till varje unik förhandlingssituation.
- Följa förhandlingens faser på ett strukturerat sätt.
- Behärska konsten att förbättra din förhandlingsstyrka.
- Förbättra färdigheter av förberedelse och målsättning inom affärsförhandling.
- Få ett ökat självförtroende inför affärsförhandlingar.
- Kunna välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik.
- Bli skickligare på att kommunicera, hantera och bygga relationer.

Tipsa en vän Fråga om kursen