Certifiering av mätarmontör

Denna kurs ska säkerställa att den personal som arbetar med mätaruppsättningar

i fjärrvärmeanläggningar har den teoretiska och praktiska kompetens som erfordras. Efter genomförd kurs och godkänd tentamen kommer du att erhålla ett certifikat som ger dig rätten att kalla dig Certifierad mätarmontör.

Kursen genomförs i samarbete med Svensk Fjärrvärme.

Innehåll i kurs

Under kursen går vi igenom:

 • Värmemätaren (genomgång av ingående delar)
 • Lagar och förordningar
 • Dimensionering av Värmemätare
 • Fjärrkyla
 • Kommunikation med värmemätare
 • Åskskydd för värmemätare
 • Felsökning på värmemätare
 • Trycksatta anordningar
 • Arbetsmiljö
 • Elsäkerhet

Efter kursens slut kommer du att göra ett webbaserat teoriprov. Detta består av ett antal frågor som skall besvaras. 

Godkänt teoriprov är ett av kraven för att bli certifierad.

Certifieringskrav:
För att bli certifierad för arbete i fjärrvärmeanläggningar är de preliminära kraven, förutom godkänt prov:

 • genomgått utbildning i heta arbeten
 • intyg från mätarleverantör över behörighet i aktuell mätartyp. Intyget får vara max. 2 år gammalt
 • Intyg över praktisk erfarenhet (utfört minst 20 kompletta mätaruppsättningar)

Ansökan om certifikat görs hos:
Auktorisationsnämnden för mätarmontörer
Svensk Fjärrvärme, 101 53 Stockholm

Kurs intressant för

Mätarmontörer, driftpersonal, konsulter och entreprenörer som hanterar mätare för värme och kyla i fält.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av arbete i fjärrvärmeanläggningar.

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha de kunskaper som krävs för att klara godkänt betyg på det
efterföljande teoriprovet som är ett av de krav som ska vara uppfyllda för att kunna ansöka om att bli certifierad mätarmontör.

Tipsa en vän Fråga om kursen