Bli en bättre utbildare - en kurs i praktisk pedagogik

Lär dig pedagogikens praktiska och teoretiska grunder. Du får en grund att stå på inför ditt arbete som utbildare, föreläsare och lärare. Du lär dig att planera och förbereda din utbildning för att skapa engagemang och nyikenhet hos eleverna. Du får stöd för att utveckla ditt upplägg av den utbildning som du ska genomföra.

Innehåll i kurs

 • Kolbs lärprocess
 • Att förbereda och planera undervisning
 • Mål, innehåll och tidsdisposition
 • Retorik och pedagogik
 • Pedagogiska metoder och praktiska tips
 • Praktik; att starta en kurs
 • Hjälpmedel och dokumentation
 • Utvärdering av utbildning
 • Sammanfattning

Kurs intressant för

 • dig som skall genomföra utbildningar, kurser, kompetensutvecklingsprogram och liknade.
 • dig som håller utbildning internt eller hos och för kunder.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha god vana i att arbeta med presentationer och muntlig information.

Kursens mål

Är att deltagarna ska få en insikt i grundläggande teori om pedagogik. Praktiskt få träna på att förbereda och genomföra undervisning. Känna sig tryggare och säkrare när de leder och genomför undervisning genom att utveckla sin pedagogiska kompetens.

Tipsa en vän Fråga om kursen