Besiktning av högspänningsanläggningar

På kursen lär du dig att behandla besiktning av högspänningsanläggningar, exklusive luftlednngar. Du får även kunskap om fortlöpande och periodisk tillsyn enligt starkströmsföreskrifterna.

 

Innehåll i kurs

 • Varför utför vi besiktning?
 • Myndighetskrav
 • Besiktningskrav
 • Underhåll
 • Personsäkerhet
 • Normer, standard
 • Besiktningsformer, Besiktningsmetodik och hjälpmedel
 • Senaste nytt inom elföreskrifterna och standard
 • Olika årsmodeller av elföreskrifterna. Hur bedöma gamla elanläggningar?
 • Studiebesök på olika stationer (Infratek) 
 • Retroaktivitet!
 • Dokumentation 

Kurs intressant för

Eltekniker som besiktigar högspänningsanläggningar. Kursen kan också utgöra en introduktion för andra eltekniker som skall börja med besiktning.

Tipsa en vän Fråga om kursen