Reläskydd

2015-09-02 Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr ÅSBRO Boka
Oktober 2015
2015-10-06 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
November 2015
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
2015-11-23 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Göteborg Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
Mars 2016
2016-03-15 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-31 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Ej schemalagda kurser
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse