Reläskydd

2015-11-23 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr Stockholm Boka
Oktober 2015
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-06 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2015-09-02 Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr ÅSBRO Boka
Juni 2015
2015-06-02 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr LIDINGÖ Boka
November 2015
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr   Intresse
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka