Projektering - Beredning

April 2015
2015-04-14 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr Stocholm Boka
September 2015
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2015
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag STOCKHOLM Intresse