Projektering - Beredning

Februari 2015
2015-02-11 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
April 2015
2015-04-14 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-04 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr Stocholm Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag STOCKHOLM Intresse