Jordning - EMC

April 2014
2014-04-28 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2014
2014-05-15 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-05-26 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2014
2014-10-07 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Skärmning och jordning 2 dgr   Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
November 2014
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
December 2014
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka