Jordning - EMC

April 2015
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-07 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-28 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-11 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2015
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka