Jordning - EMC

Oktober 2014
2014-10-07 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 EMC - skärmning och jordning 2 dgr   Boka
2014-10-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2014
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-12 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-19 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
December 2014
2014-12-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka