Jordning - EMC

Mars 2016
2016-03-15 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-10 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2016-05-18 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2016
2016-10-04 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
EMC - skärmning och jordning 2 dgr STOCKHOLM Intresse