Jordning - EMC

Maj 2015
2015-05-04 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-11 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
September 2015
2015-09-02 EMC - skärmning och jordning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-07 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr Stockholm Boka
Oktober 2015
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
November 2015
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Våren 2016 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Intresse