Föreskrifter - Elsäkerhet

Januari 2015
2015-01-19 SS 437 01 02 - Elinstallationer för lågspänning 1 dag GÖTEBORG Boka
2015-01-27 SS 437 01 02 - Elinstallationer för lågspänning 1 dag LULEÅ Boka
Februari 2015
2015-02-05 Nätverk ELSÄK-träff 4 den 5-6 feb 2015 2 dgr LIDINGÖ Boka
2015-02-10 ESA 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-02-11 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2015-02-25 Besiktning av elinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2015
2015-03-04 ESA - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm-Arlanda Boka
2015-03-09 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-11 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-11 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-03-16 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 ATEX Direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-19 ESA 1 dag GÖTEBORG Boka
2015-03-24 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-03-26 Kontroll före idrifttagning 1 dag STOCKHOLM Boka
April 2015
2015-04-14 ESA - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-16 Högspänningshandboken och starkströmsföreskrifterna 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-21 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-04-22 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-04 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-18 ESA 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-20 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-11 ESA 1 dag GÖTEBORG Boka
Oktober 2015
2015-10-26 ATEX Direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka