Föreskrifter - Elsäkerhet

Februari 2016
2016-02-09 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-02-18 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
Mars 2016
2016-03-02 Besiktning av elinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-08 ESA 14 i verkligheten 2 dgr AVESTA Boka
2016-03-08 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr JÖNKÖPING Boka
2016-03-14 ESA Industri & Installation 1 dag Halmstad Boka
2016-03-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-03-17 Anslutning av abonnentanläggningar - Vems ansvar? 1 dag STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-05 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-12 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-04-18 ESA Industri & Installation 1 dag Malmö Boka
2016-04-18 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-19 ESA Industri & Installation 1 dag Göteborg Boka
2016-04-20 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-21 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-04-26 ESA Industri & Installation 1 dag Luleå Boka
2016-04-26 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-26 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-27 ESA Industri & Installation 1 dag Umeå Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Sundsvall Boka
Maj 2016
2016-05-03 ESA Industri & Installation 1 dag Gävle Boka
2016-05-04 ESA Industri & Installation 1 dag Växjö Boka
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2016-05-16 ESA Industri & Installation 1 dag Karlshamn Boka
2016-05-16 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-05-17 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-05-25 ESA Industri & Installation 1 dag Kalmar Boka
2016-05-31 ESA Industri & Installation 1 dag Helsingborg Boka
Juni 2016
2016-06-02 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
2016-06-08 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
Augusti 2016
2016-08-30 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
Oktober 2016
2016-10-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-10-12 ESA 14 i verkligheten 2 dgr AVESTA Boka
2016-10-18 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-18 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-25 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
November 2016
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-11-16 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-22 Besiktning i praktiken 2 dgr Göteborg Boka
2016-11-22 Ellära med viss matematik 5 dgr STOCKHOLM Boka
December 2016
2016-12-08 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Ej schemalagda kurser
ELSÄK 15 1 dag   Intresse
Gatu- och vägbelysningsanläggningar 1 dag   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Kontroll före idrifttagning 1 dag   Intresse