Föreskrifter - Elsäkerhet

Maj 2014
2014-05-06 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-14 Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-05-22 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag STOCKHOLM Boka
Juni 2014
2014-06-02 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2014-06-10 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag GÖTEBORG Boka
September 2014
2014-09-30 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
Oktober 2014
2014-10-07 Olycksutredning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-08 Högspänningshandboken och starkströmsföreskrifterna 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-10-09 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag STOCKHOLM Boka
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-15 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-10-21 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-10-22 ATEX direktiven - Elinstallationer och klassning av riskområden med explosiv gas och dammatmosfär 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-22 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
November 2014
2014-11-04 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Göteborg Boka
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-18 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-11-19 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-11-25 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag GÖTEBORG Boka
2014-11-26 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
December 2014
2014-12-01 ELSÄK 14 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka
Mars 2015
2015-03-16 ATEX direktiven - Elinstallationer och klassning av riskområden med explosiv gas och dammatmosfär 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Arbetsmiljö - Grund (för elbranschen) 1 dag GÖTEBORG Intresse
Elanläggningar för bygg, mässor och andra tillfälliga installationer 1 dag STOCKHOLM Intresse
Elarbetsansvarig (Elsäkerhetsledare?) 1 dag STOCKHOLM Intresse
ELSA - Elsäkerhet vid arbete 1 dag STOCKHOLM Intresse
ESA Elanläggningar och Vattenvägar 1 dag   Intresse
ESA Industri 1 dag STOCKHOLM Intresse
Kontroll före idrifttagning 1 dag STOCKHOLM Intresse
Riskbedömning - Elsäkerhet vid arbete 1 dag STOCKHOLM Intresse