Föreskrifter - Elsäkerhet

Oktober 2015
2015-10-14 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-26 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-26 Kontroll före idrifttagning 1 dag Stockholm Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-27 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
November 2015
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-12 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
2015-11-18 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-19 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
December 2015
2015-12-07 ELSÄK 15 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
Februari 2016
2016-02-09 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
Mars 2016
2016-03-02 Besiktning av elinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-08 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr JÖNKÖPING Boka
2016-03-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
April 2016
2016-04-05 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-12 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2016-04-18 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-26 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-26 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2016
2016-05-17 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
Juni 2016
2016-06-02 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
Kurser på terminsbasis
Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr   Intresse
Ej schemalagda kurser
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr   Intresse