Föreskrifter - Elsäkerhet

Maj 2015
2015-05-18 ESA 14 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-18 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-11 ESA 14 1 dag GÖTEBORG Boka
September 2015
2015-09-30 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
Oktober 2015
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 ESA 14 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-14 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-22 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-26 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-27 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
November 2015
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-11 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-12 ESA 14 1 dag GÖTEBORG Boka
2015-11-18 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-19 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
December 2015
2015-12-07 ELSÄK 15 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
Kurser som genomförs på begäran
Kontroll före idrifttagning 1 dag Stockholm Intresse