Föreskrifter - Elsäkerhet

September 2015
2015-09-14 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr Stockholm Boka
2015-09-21 Ellära med viss matematik 5 dgr Stockholm Boka
2015-09-30 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
Oktober 2015
2015-10-05 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 ESA 14 - Endagskurs 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-14 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-22 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-26 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-26 Kontroll före idrifttagning 1 dag Stockholm Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-27 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
November 2015
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-12 ESA 14 - Endagskurs 1 dag Göteborg Boka
2015-11-16 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-18 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-19 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
December 2015
2015-12-07 ELSÄK 15 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
Ej schemalagda kurser
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse