Alla kurser inom El

El - Besiktning/Tillsyn
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-07 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-30 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Besiktning av luftledningar 2 dgr AVESTA Boka
2015-04-14 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr AVESTA Boka
2015-04-22 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-19 Rötskadebesiktning 1 dag AVESTA Boka
El - Arbete med spänning
2015-04-14 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2015-09-15 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2015-11-03 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2015-05-04 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2015-10-05 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2015-11-16 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2015-11-23 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
2015-11-09 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dgr AVESTA Boka
2015-05-28 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM Boka
El - Arbetsmiljö
2015-04-21 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-20 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-09-30 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-22 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-19 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-07 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-11 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-28 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-06-11 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Behörighetsutbildning
2015-09-14 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-16 Ellära med viss matematik 5 dgr Stockholm Boka
2015-05-26 Högspänningsdelen för Allmän Behörighet AB 4 dgr Stockholm + Bjurfors Boka
2015-05-18 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
El - Belysningar
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Distrubitionsmontör
2015-05-20 Besiktning av luftledningar 2 dgr AVESTA Boka
2015-04-14 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr AVESTA Boka
2015-08-25 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2015-06-16 Ellära med viss matematik 5 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-30 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-04-20 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2015-09-21 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2015-05-25 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2015-10-26 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2015-10-06 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-18 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-21 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Bromma Boka
2015-11-23 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-19 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr SOLNA Boka
2015-10-20 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-19 Rötskadebesiktning 1 dag AVESTA Boka
2015-06-02 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr LIDINGÖ Boka
El - Dokumentation elkraft
2015-11-12 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Föreskrifter - Elsäkerhet
2015-10-26 ATEX Direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-21 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-20 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-09-30 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-22 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-19 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-22 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-18 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-14 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-07 ELSÄK 15 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-05-18 ESA 14 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-06-11 ESA 14 1 dag GÖTEBORG Boka
2015-10-08 ESA 14 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-11-12 ESA 14 1 dag GÖTEBORG Boka
2015-04-14 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-27 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
Kontroll före idrifttagning 1 dag Stockholm Intresse
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-11-11 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-28 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-18 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
El - Industriell elteknik
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-07 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-07 Elteknisk grundkurs - introduktion till eltekniken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr stockholm Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-17 Praktisk elteknik - Apparater och motorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-21 Praktisk elteknik - Baskurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-15 Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-09-30 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Jordning - EMC
2015-05-07 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-02 EMC - skärmning och jordning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-28 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-16 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-11 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Mätteknik
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr stockholm Boka
El - Projektering
2015-11-12 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-22 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Reläskydd
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-06 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-18 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-21 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Bromma Boka
2015-11-23 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-27 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr LIDINGÖ Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
2015-05-19 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr SOLNA Boka
2015-10-20 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr Stockholm Boka
2015-06-02 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr LIDINGÖ Boka
El - Strömförsörjning
2015-09-14 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-14 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-07 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-27 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-09-30 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Underhåll av elanläggningar
2015-10-14 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-07 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-28 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-16 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-27 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr LIDINGÖ Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
Energiproduktion – Allmänt
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-23 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-05 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-19 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-15 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr Stockholm Boka
2015-12-02 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr LIDINGÖ Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-01 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energiproduktion – Vattenkraft
2015-11-23 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-15 Vattenkraftteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-19 Vattenkraftteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka