Alla kurser inom El

El - Besiktning/Tillsyn
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-22 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-04-28 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-01 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-07 Besiktning av luftledningar 2 dgr AVESTA Boka
2014-05-06 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-26 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-08 Högspänningshandboken och starkströmsföreskrifterna 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-09-22 Krafttransformatorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-05-06 Rötskadebesiktning 1 dag AVESTA Boka
El - Arbete med spänning
2014-09-09 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2014-10-21 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2014-05-05 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2014-09-29 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2014-11-17 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2014-09-22 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
2014-11-10 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dgr AVESTA Boka
2014-06-02 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Regionnät - E6 4 dgr AVESTA Boka
2014-12-09 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
El - Arbetsmiljö
Arbetsmiljö - Grund (för elbranschen) 1 dag GÖTEBORG Intresse
2014-06-02 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2014-09-30 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-10-21 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-11-04 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Göteborg Boka
2014-11-18 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-05-13 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-06 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-10-07 Olycksutredning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-14 Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-04-28 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-07 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Behörighetsutbildning
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2014-06-11 Högspänningsdelen för Allmän behörighet-AB 4 dgr AVESTA Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
El - Belysningar
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
El - Distrubitionsmontör
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-07 Besiktning av luftledningar 2 dgr AVESTA Boka
2014-08-26 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr   Boka
2014-10-28 Ellära med viss matematik 5 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-12-01 Kraftkabelteknik 4 dgr   Boka
2014-09-22 Krafttransformatorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka
2014-09-15 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2014-05-12 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2014-10-06 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2014-10-07 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-21 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-06-02 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-25 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-02-03 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr   Boka
2014-09-29 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-06 Rötskadebesiktning 1 dag AVESTA Boka
2014-05-19 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr LIDINGÖ Boka
El - Dokumentation elkraft
2014-05-14 AMA EL 12 2 dgr UMEÅ Boka
2014-11-10 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-09-25 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-13 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-06 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
El - Föreskrifter - Elsäkerhet
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
Arbetsmiljö - Grund (för elbranschen) 1 dag GÖTEBORG Intresse
2014-10-22 ATEX direktiven - Elinstallationer och klassning av riskområden med explosiv gas och dammatmosfär 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 ATEX direktiven - Elinstallationer och klassning av riskområden med explosiv gas och dammatmosfär 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-06-02 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2014-09-30 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-10-21 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-11-04 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Göteborg Boka
2014-11-18 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag   Boka
2014-10-22 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-06 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-26 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
Elanläggningar för bygg, mässor och andra tillfälliga installationer 1 dag STOCKHOLM Intresse
2014-11-19 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
Elarbetsansvarig (Elsäkerhetsledare?) 1 dag STOCKHOLM Intresse
2014-10-15 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
ELSA - Elsäkerhet vid arbete 1 dag STOCKHOLM Intresse
2014-12-01 ELSÄK 14 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2014-05-22 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag STOCKHOLM Boka
2014-06-10 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag GÖTEBORG Boka
2014-10-09 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag STOCKHOLM Boka
2014-11-25 ESA - Elsäkerhetsanvisningar 1 dag GÖTEBORG Boka
ESA Elanläggningar och Vattenvägar 1 dag   Intresse
ESA Industri 1 dag STOCKHOLM Intresse
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-08 Högspänningshandboken och starkströmsföreskrifterna 2 dgr GÖTEBORG Boka
Kontroll före idrifttagning 1 dag STOCKHOLM Intresse
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-10-07 Olycksutredning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-14 Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys 2 dgr GÖTEBORG Boka
Riskbedömning - Elsäkerhet vid arbete 1 dag STOCKHOLM Intresse
El - Industriell elteknik
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-15 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-08 Elteknisk grundkurs-introduktion till eltekniken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-04 Elteknisk grundkurs-introduktion till eltekniken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-02 Fastighetsautomation 2 dgr   Boka
2014-05-12 Linux Fundamentals - Linux grundkurs 4 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-14 Praktisk elteknik - Apparater och motorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-09-16 Praktisk elteknik - Baskurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-18 Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-09-29 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Jordning - EMC
2014-05-15 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-26 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-04-28 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-07 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Skärmning och jordning 2 dgr   Boka
El - Luftledningar
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
El - Mätteknik
2014-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-02 Fastighetsautomation 2 dgr   Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
El - Projektering
2014-05-14 AMA EL 12 2 dgr UMEÅ Boka
2014-11-10 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-13 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-06 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-10 Från jordtag till skyddsutjämning 2 dgr Stockholm Boka
2014-12-02 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) 2 dgr Göteborg Boka
2014-12-04 Ledningsdimensionering enligt SS 424 14 05 1 dag Göteborg Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-05-15 Smart grid 2 dgr Stockholm Boka
El - Reläskydd
2014-09-22 Krafttransformatorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-07 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-10-21 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2014-06-02 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-25 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-07 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-03 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr   Boka
2014-09-29 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-19 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr LIDINGÖ Boka
2014-06-11 Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr ÅSBRO Boka
El - Strömförsörjning
2014-10-13 Allmän behörighet för elinstallation-ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-13 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-15 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-30 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
El - Underhåll av elanläggningar
2014-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-26 Jordning av högspänningsanläggningar i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-09-22 Krafttransformatorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-05-07 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-06-09 Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll 3 dgr ÅSBRO Boka
Energiproduktion – Allmänt
2014-10-23 Biobränsle 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-13 Certifiering av mätarmontör 2 dgr   Boka
2014-05-12 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-22 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2014-12-08 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr   Boka
2014-04-24 Geoenergi med bergvärme och frikyla 2 dgr Stockholm Boka
2014-09-15 Geoenergi och VVS-system 2 dgr   Boka
2014-04-23 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr Stockholm Boka
2014-12-02 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-05-07 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-15 Smart grid 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-06 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr GÖTEBORG Boka
2014-11-06 Turbogeneratorn - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
2014-06-11 Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr ÅSBRO Boka
2014-10-20 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energiproduktion – Vattenkraft
2014-05-19 Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj 2 dgr MALMÖ Boka
2014-10-15 Praktisk vattenkraftteknik 2 dgr   Boka
2014-11-17 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-06-09 Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll 3 dgr ÅSBRO Boka
2014-06-11 Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr ÅSBRO Boka
2014-11-24 Vattenkraftteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka