Alla kurser inom El

El - Besiktning/Tillsyn
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-17 Anslutning av abonnentanläggningar - Vems ansvar? 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-03-02 Besiktning av elinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-25 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-25 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-06-01 Besiktning av luftledningar 2 dgr AVESTA Boka
2016-05-10 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr AVESTA Boka
2016-04-26 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-22 Besiktning i praktiken 2 dgr Göteborg Boka
2016-03-15 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-20 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2016-05-31 Rötskadebesiktning 1 dag AVESTA Boka
El - Arbete med spänning
AMS-Hsp-Isolerhandske-Luftledning 10-36 kV 3 dgr   Intresse
AMS-HSP-Isolerhandske-Stationsanläggn. 10-36 kV 3 dgr   Intresse
2016-04-19 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2016-09-20 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2016-11-01 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2016-03-14 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2016-05-09 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2016-10-24 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2016-11-28 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2016-05-16 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
2016-11-14 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9 4 dgr   Intresse
2016-11-21 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dgr AVESTA Boka
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Regionnät - E6 4 dgr   Intresse
2016-02-23 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
2016-12-07 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
El - Arbetsmiljö
2016-04-18 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-02-18 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-04-21 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-05-16 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-04-12 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-16 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-10 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Behörighetsutbildning
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-22 Ellära med viss matematik 5 dgr STOCKHOLM Boka
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
2016-05-11 Högspänningsdelen för Allmän Behörighet AB 4 dgr Stockholm + Bjurfors Boka
2016-04-26 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
El - Belysningar
2016-05-24 Belysningsdesign 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gatu- och vägbelysningsanläggningar 1 dag   Intresse
El - Distrubitionsmontör
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-06-01 Besiktning av luftledningar 2 dgr AVESTA Boka
2016-05-10 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr AVESTA Boka
2016-02-15 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2016-08-23 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2016-04-20 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-04-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-05-17 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-06-02 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
2016-08-30 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-10-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-11-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-12-08 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
2016-03-07 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2016-12-12 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2016-04-12 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2016-02-15 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2016-04-25 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2016-09-26 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2016-04-11 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2016-05-23 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2016-10-17 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2016-10-11 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2016-10-11 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-04-26 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-19 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Stockholm Boka
2016-03-15 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr STOCKHOLM Boka
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2016-05-31 Rötskadebesiktning 1 dag AVESTA Boka
2016-05-31 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr Stockholm Boka
2016-05-10 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Dokumentation elkraft
2016-05-09 AMA EL 12 2 dgr Göteborg Boka
Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr   Intresse
El - Föreskrifter - Elsäkerhet
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-17 Anslutning av abonnentanläggningar - Vems ansvar? 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-04-18 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-02-18 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-04-21 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-05-16 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-03-02 Besiktning av elinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-25 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-26 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-22 Besiktning i praktiken 2 dgr Göteborg Boka
2016-04-12 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-16 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-05 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-18 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
2016-11-22 Ellära med viss matematik 5 dgr STOCKHOLM Boka
ELSÄK 15 1 dag   Intresse
2016-03-08 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr JÖNKÖPING Boka
2016-10-18 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-04-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-05-17 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-06-02 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
2016-08-30 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
2016-10-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-11-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-12-08 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
2016-03-08 ESA 14 i verkligheten 2 dgr AVESTA Boka
2016-10-12 ESA 14 i verkligheten 2 dgr AVESTA Boka
2016-03-14 ESA Industri & Installation 1 dag Halmstad Boka
2016-04-18 ESA Industri & Installation 1 dag Malmö Boka
2016-04-19 ESA Industri & Installation 1 dag Göteborg Boka
2016-04-26 ESA Industri & Installation 1 dag Luleå Boka
2016-04-27 ESA Industri & Installation 1 dag Umeå Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Sundsvall Boka
2016-05-03 ESA Industri & Installation 1 dag Gävle Boka
2016-05-04 ESA Industri & Installation 1 dag Växjö Boka
2016-05-16 ESA Industri & Installation 1 dag Karlshamn Boka
2016-05-25 ESA Industri & Installation 1 dag Kalmar Boka
2016-05-31 ESA Industri & Installation 1 dag Helsingborg Boka
2016-06-08 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
Gatu- och vägbelysningsanläggningar 1 dag   Intresse
2016-04-20 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr Stockholm Boka
Kontroll före idrifttagning 1 dag   Intresse
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-04-26 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
El - Industriell elteknik
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-21 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
Linux Fundamentals 4 dgr   Intresse
2016-10-11 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-04-01 Praktisk elteknik - Baskurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-06-28 Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-20 Praktisk elteknik-Apparater och motorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-10 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Jordning - EMC
2016-10-11 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
EMC - skärmning och jordning 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-03-15 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-18 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2016-10-04 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-05-10 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Mätteknik
2016-04-20 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
El - Projektering
2016-05-09 AMA EL 12 2 dgr Göteborg Boka
2016-04-27 Elteknisk grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-15 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-28 Kabelförläggning i mark – för beställare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-05-10 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2016-05-12 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2016-10-04 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-15 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Reläskydd
2016-10-11 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2016-10-04 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-26 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-19 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Stockholm Boka
Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr   Intresse
2016-03-15 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr STOCKHOLM Boka
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2016-05-31 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr Stockholm Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
El - Strömförsörjning
2016-11-08 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-04 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2016-10-11 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2016-11-15 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Underhåll av elanläggningar
2016-04-04 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-25 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-21 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-20 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-18 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-12 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr   Intresse
Energiproduktion – Allmänt
Biobränslen 2 dgr   Intresse
Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr   Intresse
Konvertera till biobränsle 2 dgr Stockholm Intresse
2016-05-11 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka
Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr   Intresse
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Energiproduktion – Vattenkraft
2016-11-08 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dgr Stockholm Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
2016-04-25 Vattenkraftteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka