Alla kurser inom El

El - Besiktning/Tillsyn
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-09-30 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Besiktning av luftledningar 2 dgr   Intresse
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-05 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
Revisionsbesiktning av nätstationer 2 dgr   Intresse
Rötskadebesiktning 1 dag   Intresse
El - Arbete med spänning
AMS-Hsp-Isolerhandske-Luftledning 10-36 kV 3 dgr   Intresse
2016-01-25 AMS-Hsp-Isolerstång-Stationsanläggn. 72-145 kV 4 dgr AVESTA Boka
2015-09-15 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2015-11-03 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2016-02-09 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2016-04-19 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2015-10-05 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2015-11-16 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2016-03-14 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2016-05-09 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2015-11-23 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
2016-05-16 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
2015-11-09 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dgr AVESTA Boka
2015-12-09 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
2016-02-23 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
El - Arbetsmiljö
2015-10-26 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-30 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-22 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-19 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr   Intresse
2015-11-16 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
2015-11-26 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Behörighetsutbildning
2015-09-14 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr Stockholm Boka
2015-09-21 Ellära med viss matematik 5 dgr Stockholm Boka
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
2016-05-18 Högspänningsdelen för Allmän Behörighet AB 4 dgr Stockholm + Bjurfors Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
El - Distrubitionsmontör
Besiktning av luftledningar 2 dgr   Intresse
2016-01-19 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-30 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2016-03-07 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-09-21 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2016-02-15 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2016-04-25 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2015-10-26 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2016-04-11 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2016-05-23 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2015-10-06 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2015-11-25 Potentialutjämning 1 dag Stockholm Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
2015-11-23 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Göteborg Boka
2016-04-19 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Stockholm Boka
2016-03-15 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr STOCKHOLM Boka
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
Revisionsbesiktning av nätstationer 2 dgr   Intresse
Rötskadebesiktning 1 dag   Intresse
2016-05-31 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-26 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Dokumentation elkraft
2015-11-12 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-24 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr   Intresse
El - Föreskrifter - Elsäkerhet
2015-09-14 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr Stockholm Boka
2015-10-26 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-30 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-22 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-11-19 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-21 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-25 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-18 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-14 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
2015-09-21 Ellära med viss matematik 5 dgr Stockholm Boka
Ellära med viss matematik 5 dgr   Intresse
2015-12-07 ELSÄK 15 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-08 ESA 14 - Endagskurs 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2015-11-12 ESA 14 - Endagskurs 1 dag Göteborg Boka
2015-10-27 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm-Arlanda Boka
2015-10-05 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-26 Kontroll före idrifttagning 1 dag Stockholm Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-11-16 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
El - Industriell elteknik
Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr   Intresse
2015-11-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-08 Elteknik från grunden 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-25 Potentialutjämning 1 dag Stockholm Boka
2015-12-15 Praktisk elteknik - Apparater och motorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-21 Praktisk elteknik - Baskurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr   Intresse
2015-11-26 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Jordning - EMC
2015-11-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-23 EMC - skärmning och jordning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-01-01 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-25 Potentialutjämning 1 dag Stockholm Boka
2015-11-26 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
El - Mätteknik
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
El - Projektering
2015-11-12 AMA EL 12 2 dgr STOCKHOLM Boka
Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr   Intresse
2015-10-05 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-29 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag Stockholm Boka
2015-11-02 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Reläskydd
2015-10-06 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2015-11-02 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr Göteborg Boka
2015-11-23 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Göteborg Boka
2016-04-19 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
2016-03-15 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr STOCKHOLM Boka
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2016-05-31 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
El - Strömförsörjning
2015-10-27 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-30 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr KURSORT EJ KLAR Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Underhåll av elanläggningar
2015-10-27 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-30 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-01-01 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-13 Krafttransformatorer 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
2015-08-31 Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll 3 dgr ÅSBRO Boka
Energiproduktion – Allmänt
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
2015-10-20 Seminarium - Ny lag om energikartläggning i stora företag 1 dag Stockholm Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energiproduktion – Vattenkraft
2015-11-23 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dgr Stockholm Boka
2015-08-31 Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll 3 dgr ÅSBRO Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
2015-12-08 Vattenkraftteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka