El

STF utbildar dig inom elbranschen för att du ska kunna utveckla nya arbetsmetoder. Utbildningarna ger dig kompetens som resulterar i säkrare arbetsmiljö inom Elsäkerhet och Elteknik. Vi har övningsanläggningar i Avesta (Bjurfors) och i Stockholm som ger möjlighet att driva kurser med praktisk inriktning.

Vårt Nätverk ELSÄK
Nätverket ELSÄK är ett forum för dig som vill träffa andra som arbetar med elansvar och att få möjlighet att diskutera, inspireras och ta del av nyheter i området. Läs mer

ELSÄK 15
Elsäkerhet är ett viktigt område som intresserar många och berör alla! Ta del av aktuell information, knyt nya kontaktar och uppdatera dig med senaste nytt. Boka in den 7 decmeber. Anmäl dig här!

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Klas-Göran Sundvall

Läs mer

Kommande kurser

ESA 14 - Endagskurs

De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex...

26 aug 2015 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll

Inom vattenkraften är generatorer avgörande för anläggningens driftsäkerhet och verkningsgrad. Många av de vattenkraft-generatorer som finns i...

31 aug - 2 sep 2015

Läs mer & boka

EMC - skärmning och jordning

Arbetar du med anläggningsplanering, installation och underhåll? Behöver du kunskap om hur du kan utforma skärmning och jordning efter gällande...

2 - 3 sep 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers reläteknik och funktion

Inom vattenkraften kan elektriska störningar skada generator, transformator och annan utrustning. Detta kan resultera i stora skador med stora...

2 - 4 sep 2015

Läs mer & boka

Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder

Elkvalitet är ett samlingsbegrepp för olika fenomen som påverkar bl.a. energiansvariga, elinstallatörer, leverantörer och konsumenter. Brist på...

7 - 8 sep 2015

Läs mer & boka

Allmän behörighet för elinstallation - ABL

Allmän behörighet - ABL Första träffen är den 14-16 september 2015. Allmän behörig är en av de mest kompetenshöjande utbildningar, som STF har. Ett...

14 sep 2015 - 29 apr 2016

Läs mer & boka

Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1

Jobba utan att kunden märker - Få nöjdare kunder! Få en teoretisk och praktisk genomgång av förekommande underhållsarbete t ex appartatunderhåll, byte...

15 - 17 sep 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Belysningsdesign-ljussättning-planering

NY KURS! Modern belysning för modern miljö! Använd belysning för att skapa rätt stämning! När, var och hur ska man använda olika ljuskällor och vilka...

22 - 23 sep 2015

Läs mer & boka

Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans

På kursen går vi igenom elmaskiners funktioner och användningsområden. Vi kommer framförallt att beröra asynkronmaskinen, synkronmaskinen och den...

24 - 25 sep 2015

Läs mer & boka
Alla kurser