El

STF utbildar dig inom elbranschen för att du ska kunna utveckla nya arbetsmetoder. Utbildningarna ger dig kompetens som resulterar i säkrare arbetsmiljö inom Elsäkerhet och Elteknik. Vi har övningsanläggningar i Avesta (Bjurfors) och i Stockholm som ger möjlighet att driva kurser med praktisk inriktning.

Bli medlem i vårt Nätverk-ELSÄK!

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Klas-Göran Sundvall

Läs mer

Aktuellt inom El

Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar

Kursen behandlar projektering och applikationer av reläskyddsutrustning med kringutrustning som batterisystem, mättransformatorer mm för typiska...

29 sep - 1 okt 2014

Läs mer & boka

Reläskydd i region- och stamnät

NY KURS!
I region- och stamnät utgör reläskydd en vital komponent där fel kan resultera i stora kostnader och risk för personskador. Merparten...

10 - 11 nov 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Upprustning av vattenkraftverk

Du lär dig planera och genomföra de olika faserna i ett upprustningsprojekt. Vi identifierar problem och möjligheter till förbättringar av olika...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Praktisk vattenkraftteknik

Du får praktiska insikter om de olika teknikval som gjorts i de vattenkraftstationer vi besöker.
Du får lära dig om verkens tekniska...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1

Jobba utan att kunden märker - Få nöjdare kunder!

Få en teoretisk och praktisk genomgång av enklare slackningsarbeten, apparatunderhåll samt...

9 - 11 sep 2014 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Luftledning - Friledning/BLL

Kursen ger dig möjlighet att ingå i ett arbetslag som arbetar med nybyggnad, reparation och underhåll av friledningsnät 0,4-24 kV.

15 - 18 sep 2014 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Mikroproduktion - Både en utmaning och en möjlighet

Lär dig mer om hur omvandlingen inom energisektorn, genom ökad mikroproduktion, kommer att påverka din roll som nätägare, installatör eller...

15 sep 2014

Läs mer & boka

Praktisk elteknik - Baskurs

Baskursen är den första av tre i vår blockutbildning där du stegvis bygger på dina el kunskaper så att du kan genomföra underhåll på elektriska...

16 - 18 sep 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3

Jobba utan att kunden märker - Få nöjdare kunder!

Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa...

22 - 25 sep 2014 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Krafttransformatorer

NY KURS!
Krafttransformatorer används inom elnät, industrier och kraftproduktion. Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna,...

22 - 24 sep 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2

Jobba utan att kunden märker - Få nöjdare kunder!

Få en teoretisk och praktisk genomgång av underhålls- och reinvesteringsarbeten med...

29 sep - 3 okt 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka
Alla kurser