El

STF utbildar dig inom elbranschen för att du ska kunna utveckla nya arbetsmetoder. Utbildningarna ger dig kompetens som resulterar i säkrare arbetsmiljö inom Elsäkerhet och Elteknik. Vi har övningsanläggningar i Avesta (Bjurfors) och i Stockholm som ger möjlighet att driva kurser med praktisk inriktning.

Bli medlem i vårt Nätverk-ELSÄK!

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Klas-Göran Sundvall

Läs mer

Aktuellt inom El

Kommande kurser

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2

Få fördjupade och uppdaterade kunskaper om det senaste regelverket som styr elinstallationer i lågspänningsanläggningar. SS 436 40 00 -...

11 - 12 mar 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

ATEX-Direktiv

Här får du kunskaperna som krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elutrustning placerad i explosiv miljö på ett ur säkerhets- och...

16 - 18 mar 2015 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet

Lär dig ellagstiftningens arbetsuppgifter och hur du med hjälp av ett ledningssystem kan nå ellagstiftningens mål.

16 - 17 mar 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Kraftkabelteknik

Kursen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om kraftkabelns konstruktion och funktion samt om förläggning av kabeln och montage av förekommande...

16 - 19 mar 2015 (1 platser kvar)

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka

ESA 14

De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex...

19 mar 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3

Jobba utan att kunden märker något - Få nöjdare kunder!

Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma,...

23 - 26 mar 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka

Krafttransformatorer

NY KURS!
Krafttransformatorer används inom elnät, industrier och kraftproduktion. Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna,...

23 - 25 mar 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen är fullbokad! Du är välkommen med din anmälan till nästa tillfälle som är den 21 april 2015.

Lär dig vad som åläggs beställare,...

24 mar 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka
Alla kurser