Projektledning/Kommunikation

Inom projektledning och kommunikation säkerställer vi att du får rätt kompetens inom projektgenomförande och kommunikation. STF har både breda profilutbildningar samt kortare utbildningar som hjälper dig att hitta rätt kompetens utifrån dina behov.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Jessica Bergmark

Läs mer

Nya kurser

Produktledning

NY KURS!
Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i...

15 - 16 okt 2014 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

14 okt 2014 - 12 feb 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Produktledning

NY KURS!
Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i...

15 - 16 okt 2014 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Beställarkompetens

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

Hur säkerställer jag förståelse för mitt...

5 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation

NY KURS!
Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

Hur säkerställer jag...

5 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Retorik fördjupning - Övertyga om teknik

I den här fördjupningskursen får du utveckla och förbättra dina kunskaper inom retoriken. Du lär dig att ge och bygga mer övertygande budskap när du...

5 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Projektledning i tekniska projekt

Vår dialog med projektledare i tekniska projekt belyser att man ofta upplever en stor utmaning med att hantera projektets ekonomi och...

19 nov 2014 - 23 jan 2015

Läs mer & boka

Förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Förhandlingar sker kontinuerligt i projekt, på möten, mellan medarbetare...

26 - 28 nov 2014 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Retorik - Övertyga om teknik

Du lär dig grunderna inom retoriken teoretiskt och praktiskt. Du blir bättre på att förbereda och framföra ditt budskap. Du lär dig att bygga tydliga...

27 - 28 nov 2014 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Industriell upphandling och inköp

Du får lära dig upphandlingens olika moment från förfrågan till kontrakt och genomförande av detta till utgången av ansvarstiden för fel. Våra...

1 - 3 dec 2014

Läs mer & boka
Alla kurser