Projektledning/Kommunikation

Inom projektledning och kommunikation säkerställer vi att du får rätt kompetens inom projektgenomförande och kommunikation. STF har både breda profilutbildningar samt kortare utbildningar som hjälper dig att hitta rätt kompetens utifrån dina behov.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Jessica Bergmark

Läs mer

Nya kurser

Kommande kurser

Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

Hur säkerställer jag förståelse för mitt...

5 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Projektledning i tekniska projekt

Vår dialog med projektledare i tekniska projekt belyser att man ofta upplever en stor utmaning med att hantera projektets ekonomi och...

19 nov 2014 - 23 jan 2015

Läs mer & boka

Förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Förhandlingar sker kontinuerligt i projekt, på möten, mellan medarbetare...

26 - 28 nov 2014 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Retorik - Övertyga om teknik

Du lär dig grunderna inom retoriken teoretiskt och praktiskt. Du blir bättre på att förbereda och framföra ditt budskap. Du lär dig att bygga tydliga...

27 - 28 nov 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Industriell upphandling och inköp

Du får lära dig upphandlingens olika moment från förfrågan till kontrakt och genomförande av detta till utgången av ansvarstiden för fel. Våra...

1 - 3 dec 2014

Läs mer & boka

Projekteringsledning - roll och process

Projekteringen är en kreativ process med många inblandade parter. I denna utbildning får du inblick och förståelse för projekteringsledarens roll,...

2 - 3 dec 2014

Läs mer & boka

Visuell projektledning med Lean

"Det viktiga är att få saker gjorda - inte att ha mycket på gång!"

Här får du verktyg att arbeta med lean genom att använda pulsmöten. Du...

9 - 11 dec 2014 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Bli en bättre utbildare - Praktisk pedagogik

Lär dig pedagogikens praktiska och teoretiska grunder. Du får en grund att stå på inför ditt arbete som utbildare, föreläsare och lärare. Du lär dig...

11 - 12 dec 2014 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Projektkommunikation

Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan bättre komma...

Våren 2015

Läs mer & boka
Alla kurser