Miljö - Generellt

November 2014
2014-11-17 Kemikalier - REACH, Klassificering & Märkning enl CLP och Säkerhetsdatablad 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-26 Förhandlingsteknik 3 dgr Stockholm Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriella avloppsvatten 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-04 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-20 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr STOCKHOLM Boka