Miljö - Generellt

November 2015
2015-11-10 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-18 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr Stockholm Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Ej schemalagda kurser
Kvalitets- och miljöledning 3 dgr   Intresse