Miljö - Generellt

April 2016
2016-04-13 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-10 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2016
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
November 2016
2016-11-08 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka