Miljö - Generellt

Oktober 2014
2014-10-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2014-10-13 Förhandlingsteknik 2 dgr Stockholm Boka
November 2014
2014-11-10 Ny som kvalitetschef -ansvarig-samordnare 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-17 Kemikalier - REACH, Klassificering & Märkning enl CLP och Säkerhetsdatablad 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriella avloppsvatten 3 dgr   Boka