Miljö - Generellt

April 2015
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-20 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2015
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
September 2015
2015-09-23 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-10 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse