Miljö - Generellt

Oktober 2014
2014-10-02 Kompetens 2015 - Frukostseminarium i Kiruna 1 dag KIRUNA, Scandic Ferrum Boka
2014-10-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2014-10-13 Förhandlingsteknik 2 dgr Stockholm Boka
November 2014
2014-11-10 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-17 Kemikalier - REACH, Klassificering & Märkning enl CLP och Säkerhetsdatablad 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriella avloppsvatten 3 dgr STOCKHOLM Boka