Alla kurser

Bygg - Miljö
2016-05-25 Fuktkunskap vid projektering 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-13 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-19 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2016-09-22 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Miljö
2016-04-13 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-19 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2016-09-22 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Boka
Miljö - Generellt
2016-04-13 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-10 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-08 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Miljö - Miljöledningssystem
2016-05-31 Internrevision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-13 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Miljö - Miljöteknik
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka