Alla kurser

Bygg - Miljö
2015-03-27 Frukostflingan: Hur ser energiläget för byggnader i Sverige ut i framtiden? 1 dag Stockholm Boka
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-23 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-24 PBL 1 dag Stockholm Boka
2015-03-23 Radon - åtgärder i byggnader 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Fastighet - Miljö
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-23 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-23 Radon - åtgärder i byggnader 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Miljö - Generellt
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-09-23 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Miljö - Miljöledningssystem
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-23 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-04 Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö 3 dgr STOCKHOLM Boka
Miljö - Miljöteknik
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka