Alla kurser

Bygg - Miljö
2016-03-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-19 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-15 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Miljö
2016-03-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-19 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-15 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr Stockholm Boka
Miljö - Generellt
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2016-03-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-18 Leda och driva kvalitetsarbete 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-10 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Miljö - Miljöledningssystem
2016-03-08 Internrevision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Miljö - Miljöteknik
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka