Miljö

STF har många kurser som du behöver på vägen mot det hållbara samhället. Våra utbildningar är praktiska och konkreta. STFs kursledare ser till att du får de rätta verktygen att tänka klimatsmart. Detta går hand i hand med lönsamheten för ditt företag.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Hampus Bengtsson

Läs mer

Kommande kurser

Kompetens 2015 - Frukostseminarium i Kiruna

Konsten är att hänga med i vad som händer och att göra rätt saker. I det sammanhanget är kunskap helt avgörande. Ökad kompetens stärker...

2 okt 2014

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Skaffa dig kunskap om hur du rent konkret bygger ett effektivt och integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Öka din förståelse för vad ett...

8 - 10 okt 2014

Läs mer & boka

Förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Förhandlingar sker kontinuerligt i projekt, på möten, mellan medarbetare...

13 - 15 okt 2014

Läs mer & boka

Leda och driva kvalitetsarbete

Som kvalitetsansvarig behöver du oftast mer kunskap än kännedom om standarden. Din...

10 - 12 nov 2014

Läs mer & boka

Rivning - med rätt hantering av process och material

Du får hela processen från planering och inventering till avfallshantering. Du lär dig klassning av avfall, regelverket för rivning och får lära dig...

12 - 13 nov 2014

Läs mer & boka

Kemikalier - REACH, Klassificering & Märkning enl CLP och Säkerhetsdatablad

Kursen ger dig en bred orientering i  kemikalielagstiftningen med fokus på EU-förordningarna REACH och CLP. Du får lära dig hur kemikalier påverkar...

17 - 19 nov 2014

Läs mer & boka

Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1

Du får lära dig hur man teoretiskt och praktiskt genomför kemikalieåtervinning i en sulfatfabrik. Vi går igenom de kemiska och fysikaliska sambanden,...

2 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Industriella avloppsvatten

Gå kursen som är ett måste enligt en tidigare kursdeltagare - "alla på mitt jobb har gått den".

Du får en översikt över olika...

3 - 5 feb 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. För första gången erbjuder nu STF dig en tredagarskurs i integrerad revision av...

18 - 20 feb 2015

Läs mer & boka
Alla kurser