Miljö

STF har många kurser som du behöver på vägen mot det hållbara samhället. Våra utbildningar är praktiska och konkreta. STFs kursledare ser till att du får de rätta verktygen att tänka klimatsmart. Detta går hand i hand med lönsamheten för ditt företag.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Hampus Bengtsson

Läs mer

Kommande kurser

Miljöinventering av byggnader

I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial...

27 - 28 maj 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Förhandlingar sker kontinuerligt i projekt, på möten, mellan medarbetare...

1 - 3 jun 2015 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Industriell Filtrering

Kursen Industriell filtrering ger dig en god förståelse för olika filters egenskaper och funktionalitet, samtidigt som du får exempel på praktiska...

Hösten 2015

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både ISO 9001 och ISO 14001. Du skaffar dig kunskap om hur du rent konkret...

23 - 25 sep 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

7 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Rivning - med rätt hantering av process och material

Du får hela processen från planering och inventering till avfallshantering. Du lär dig klassning av avfall, regelverket för rivning och får lära dig...

15 - 16 okt 2015

Läs mer & boka

PBL

NY KURS! Förändringar i PBL. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Plan- och bygglagen med särskild fokusering på de senaste...

20 okt 2015

Läs mer & boka

REACH, säkerhetsdatablad & CLP

Kursen ger dig en bred orientering i kemikalielagstiftningen med fokus på EU-förordningarna REACH och CLP. Du får lära dig hur kemikalier påverkar...

10 - 12 nov 2015

Läs mer & boka

Leda och driva kvalitetsarbete

Som kvalitetsansvarig behöver du idag kunskap om hur kvalitet hänger ihop med hållbarhet, miljö och arbetsmiljö. Du behöver goda insikter i standarden...

18 - 20 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser