Miljö

STF har många kurser som du behöver på vägen mot det hållbara samhället. Våra utbildningar är praktiska och konkreta. STFs kursledare ser till att du får de rätta verktygen att tänka klimatsmart. Detta går hand i hand med lönsamheten för ditt företag.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Hampus Bengtsson

Läs mer

Kommande kurser

Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1

Du får lära dig hur man teoretiskt och praktiskt genomför kemikalieåtervinning i en sulfatfabrik. Vi går igenom de kemiska och fysikaliska sambanden,...

2 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

PBL

NY KURS!
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Plan- och bygglagstiftningen med särskild fokusering på de senaste förändringarna....

Våren 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka

Rivning - med rätt hantering av process och material


Du får hela processen från planering och inventering till avfallshantering. Du lär dig klassning av avfall, regelverket för rivning och får...

Våren 2015

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både miljö- och kvalitetsledning.

Du skaffar dig kunskap om hur du...

4 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

18 - 20 feb 2015

Läs mer & boka

Miljöinventering av byggnader

I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial...

4 - 5 mar 2015

Läs mer & boka

Radon - åtgärder i byggnader

Vad är radon? Finn det, lär dig hantera de olika instrumenten för att sedan åtgärda och rätta till...

23 - 25 mar 2015

Läs mer & boka

Förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Förhandlingar sker kontinuerligt i projekt, på möten, mellan medarbetare...

15 - 17 apr 2015

Läs mer & boka

Industriella avloppsvatten

Gå kursen som är ett måste enligt en tidigare kursdeltagare - "alla på mitt jobb har gått den".

Du får en översikt över olika...

21 - 23 apr 2015

Läs mer & boka
Alla kurser