Miljö

STF har många kurser som du behöver på vägen mot det hållbara samhället. Våra utbildningar är praktiska och konkreta. STFs kursledare ser till att du får de rätta verktygen att tänka klimatsmart. Detta går hand i hand med lönsamheten för ditt företag.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Hampus Bengtsson

Läs mer

Kommande kurser

Radon - åtgärder i byggnader

Vad är radon? Finn det, lär dig hantera de olika instrumenten för att sedan åtgärda och rätta till...

23 - 25 mar 2015

Läs mer & boka

PBL

NY KURS!
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Plan- och bygglagen med särskild fokusering på de senaste förändringarna och hur de...

24 mar 2015

Läs mer & boka

Frukostflingan: Hur ser energiläget för byggnader i Sverige ut i framtiden?


”Nära noll energi hus”, ”noll energi hus”, ”plus hus” och nya energi effektiviserings direktiv. På detta frukostmöte förtydligar vi dessa...

27 mar 2015 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten)

Gå kursen som är ett måste enligt en tidigare kursdeltagare - "alla på mitt jobb har gått den".

Du får en översikt över olika...

21 - 23 apr 2015

Läs mer & boka

Leda och driva kvalitetsarbete

Som kvalitetsansvarig behöver du idag kunskap om hur kvalitet...

20 - 22 maj 2015

Läs mer & boka

Miljöinventering av byggnader

I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial...

27 - 28 maj 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. För första gången erbjuder nu STF dig en tredagarskurs i integrerad internrevision av...

27 - 29 maj 2015

Läs mer & boka

Förhandlingsteknik

Du förhandlar dagligen och ofta är du inte ens medveten om att du förhandlar. Förhandlingar sker kontinuerligt i projekt, på möten, mellan medarbetare...

1 - 3 jun 2015

Läs mer & boka

Industriell Filtrering

Kursen Industriell filtrering ger dig en god förståelse för olika filters egenskaper och funktionalitet, samtidigt som du får exempel på praktiska...

Hösten 2015

Läs mer & boka
Alla kurser