Kvalitet

Kurserna inom området Kvalitet ger dig som deltagare dels kunskap och förståelse för vikten av ett systematiserat kvalitetsarbete. Du får även tips om hr du får största möjliga nytta av detta arbete. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Jessica Bergmark

Läs mer

Kommande kurser

Användarvänlig FMEA

FMEA - Feleffektanalys är ett utmärkt hjälpmedel för att systematiskt identifiera och motverka en konstruktions, eller en tillverkningsprocesss,...

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Skaffa dig kunskap om hur du rent konkret bygger ett effektivt och integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Öka din förståelse för vad ett...

8 - 10 okt 2014

Läs mer & boka

ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet

Detta är kursen för företag som vill utveckla sina laboratorier och/eller tillmötesgå kundkrav på laboratorieverksamheten. Detta kan vara ett första...

9 - 10 okt 2014

Läs mer & boka

Ny som kvalitetschef -ansvarig-samordnare

Kursen behandlar viktiga områden som påverkar ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Du får lära dig vilken kompetens som behövs för att leda eller driva...

10 - 12 nov 2014

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. För första gången erbjuder nu STF dig en tredagarskurs i integrerad revision av...

18 - 20 feb 2015

Läs mer & boka
Alla kurser