Kvalitet

Kurserna inom området Kvalitet ger dig som deltagare dels kunskap och förståelse för vikten av ett systematiserat kvalitetsarbete. Du får även tips om hr du får största möjliga nytta av detta arbete. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Jessica Bergmark

Läs mer

Kommande kurser

ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet

Utveckla och kvalitetssäkra laboratoriet genom ISO 17025. Detta är kursen för företag som vill utveckla sina laboratorier och/eller tillmötesgå...

4 - 5 jun 2015 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både ISO 9001 och ISO 14001. Du skaffar dig kunskap om hur du rent konkret...

23 - 25 sep 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

7 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Leda och driva kvalitetsarbete

Som kvalitetsansvarig behöver du idag kunskap om hur kvalitet hänger ihop med hållbarhet, miljö och arbetsmiljö. Du behöver goda insikter i standarden...

18 - 20 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser