Kvalitet

Kurserna inom området Kvalitet ger dig som deltagare dels kunskap och förståelse för vikten av ett systematiserat kvalitetsarbete. Du får även tips om hr du får största möjliga nytta av detta arbete. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Jessica Bergmark

Läs mer

Kommande kurser

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. För första gången erbjuder nu STF dig en tredagarskurs i integrerad revision av...

20 - 22 maj

Läs mer & boka

Nyhetsseminarium ISO 9001 och ISO 14001

NYHETSSEMINARIUM!
På detta halvdagsseminarium får du reda på de nyheter och uppdateringar som kan vara aktuella för de nya versionerna av ISO...

9 jun

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Skaffa dig kunskap om hur du rent konkret bygger ett effektivt och integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Öka din förståelse för vad ett...

8 - 10 okt

Läs mer & boka
Alla kurser