Kvalitet

Kurserna inom området Kvalitet ger dig som deltagare dels kunskap och förståelse för vikten av ett systematiserat kvalitetsarbete. Du får även tips om hr du får största möjliga nytta av detta arbete. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Jessica Bergmark

Läs mer

Kommande kurser

Leda och driva kvalitetsarbete

Som kvalitetsansvarig behöver du idag kunskap om hur kvalitet hänger ihop med hållbarhet, miljö och arbetsmiljö. Du behöver goda insikter i standarden...

18 - 20 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser