Vätsketransport & strömningsteknik

April 2016
2016-04-05 Rörledningar inom industrin - konstruktion och beräkning 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2016
2016-05-10 Rörledningar inom industrin - projektering 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Ej schemalagda kurser
Industriventiler 3 dgr   Intresse
Tillämpad strömningsteknik 4 dgr   Intresse