Vätsketransport & strömningsteknik

Januari 2015
2015-01-20 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
Mars 2015
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
Maj 2015
2015-05-05 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr LINKÖPING Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Våren 2016 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr GÖTEBORG Intresse