Vätsketransport & strömningsteknik

Oktober 2015
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
November 2015
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
December 2015
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Tillämpad strömningsteknik 3 dgr LINKÖPING Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-05 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse