Vätsketransport & strömningsteknik

Maj 2015
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
Oktober 2015
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
November 2015
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
December 2015
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Tillämpad strömningsteknik 3 dgr LINKÖPING Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse