Vätsketransport & strömningsteknik

Maj 2014
2014-05-06 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-12 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-13 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
Oktober 2014
2014-10-13 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
November 2014
2014-11-19 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
December 2014
2014-12-02 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1 3 dgr Stockholm Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler 3 dgr   Boka