Vätsketransport & strömningsteknik

December 2015
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
April 2016
2016-04-05 Rörledningar inom industrin 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2016
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Ej schemalagda kurser
Tillämpad strömningsteknik 3 dgr   Intresse