Vätsketransport & strömningsteknik

Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
Mars 2015
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
Maj 2015
2015-05-05 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr LINKÖPING Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
Oktober 2015
2015-10-19 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
November 2015
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse