Vätsketransport & strömningsteknik

November 2014
2014-11-24 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr GÖTEBORG Boka
December 2014
2014-12-02 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1 3 dgr Stockholm Boka
Januari 2015
2015-01-20 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
Mars 2015
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
Maj 2015
2015-05-05 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr LINKÖPING Boka