Skog, papper & massa

November 2014
2014-11-03 Massabrukets Energisystem 2 dgr Stockholm Boka
December 2014
2014-12-02 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1 3 dgr Stockholm Boka
Januari 2015
2015-01-20 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2 3 dgr STOCKHOLM Boka
September 2015
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka