Skog, papper & massa

Oktober 2015
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
November 2015
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-23 Massabrukets Energisystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
December 2015
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-05 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse