Skog, papper & massa

April 2016
2016-04-05 Rörledningar inom industrin - konstruktion och beräkning 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2016
2016-05-10 Rörledningar inom industrin - projektering 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2016
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Kurser som genomförs på begäran
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Ej schemalagda kurser
Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr   Intresse
Massabrukets Energisystem 2 dgr   Intresse