Skog, papper & massa

December 2015
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-05 Rörledningar inom industrin 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2016
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Ej schemalagda kurser
Massabrukets Energisystem 2 dgr   Intresse