Produktutveckling & Konstruktion

Maskinelement
Våren 2015 Användarvänlig FMEA 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
Mekaniska Material
2015-05-05 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Produktutveckling
Våren 2015 Användarvänlig FMEA 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2014-11-27 Arbeta med härdplaster 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-07 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
2014-12-09 Visuell projektledning med Lean 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-01 Visuell projektledning med Lean 3 dgr Stockholm Boka
2015-02-03 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka