Produktutveckling & Konstruktion

Maskinelement
FMEA 2 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-06-14 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-15 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr   Intresse
Mekaniska Material
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-10-25 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-06-14 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-05 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
Produktutveckling
2016-06-14 Agil organisering med Puls 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-25 Agil projektledning med Puls 3 dgr STOCKHOLM Boka
Arbeta med härdplaster 1 dag   Intresse
2016-06-16 Driva innovation - lite snack och mycket verkstad 1 dag Stockholm Boka
FMEA 2 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-10-25 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-05 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-13 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr   Intresse
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka