Produktion

Oktober 2015
2015-10-07 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
November 2015
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-17 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-25 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Mars 2016
2016-03-14 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-21 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-25 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Hösten 2015 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse