Produktion

Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
2015-02-26 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2015
2015-03-02 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-03 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr Göteborg Boka
2015-03-03 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-04 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr   Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2015-03-25 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2015
2015-04-13 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-04-20 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-04 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2015
2015-06-01 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Boka
Oktober 2015
2015-10-19 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2016
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Våren 2015 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Våren 2015 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Hösten 2015 Konstruera i plast 3 dgr GÖTEBORG Intresse
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse