Produktion

Januari 2016
2016-01-20 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Mars 2016
2016-03-14 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-04 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-11 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-25 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-28 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-17 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Hösten 2015 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Ej schemalagda kurser
Tribologi 3 dgr   Intresse
REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr   Intresse