Produktion

Maj 2015
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
September 2015
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-30 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
Oktober 2015
2015-10-01 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-07 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-13 Konstruera i plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-14 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-25 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2016
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2016
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Våren 2015 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Våren 2015 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse