Produktion

November 2014
2014-11-25 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
December 2014
2014-12-01 Industriell upphandling och inköp 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-09 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
2015-02-26 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2015
2015-03-03 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-03 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr Göteborg Boka
2015-03-04 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2015-03-16 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr   Boka
2015-03-25 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2015
2015-04-20 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
Maj 2015
2015-05-04 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
September 2015
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2014 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2014 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse