Produktion

Mars 2016
2016-03-14 ESA Industri & Installation 1 dag Halmstad Boka
2016-03-14 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-04 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-18 ESA Industri & Installation 1 dag Malmö Boka
2016-04-19 ESA Industri & Installation 1 dag Göteborg Boka
2016-04-25 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-26 ESA Industri & Installation 1 dag Luleå Boka
2016-04-27 ESA Industri & Installation 1 dag Umeå Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Sundsvall Boka
2016-04-28 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-03 ESA Industri & Installation 1 dag Gävle Boka
2016-05-04 ESA Industri & Installation 1 dag Växjö Boka
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-16 ESA Industri & Installation 1 dag Karlshamn Boka
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2016-05-24 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-25 ESA Industri & Installation 1 dag Kalmar Boka
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-31 ESA Industri & Installation 1 dag Helsingborg Boka
Juni 2016
2016-06-08 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
November 2016
2016-11-08 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-15 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr   Intresse
Embedded Linux - grundkurs 5 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Linux Fundamentals 4 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Ej schemalagda kurser
Industriventiler 3 dgr   Intresse
Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr   Intresse