Alla kurser inom Industriteknik

Elektronik
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
EU-direktiv, Normer & Tillämpningar
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-14 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-17 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-10 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Färg, Målning & ytbehandling
2015-11-26 Arbeta med härdplaster 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-11-17 Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm 14 dgr STOCKHOLM & DISTANS Boka
2016-04-12 Färg & Lack, grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Driftsäkerhet & Underhåll
2015-10-27 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-14 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-11-17 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-25 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
Industriell Mätteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Industriell Produktionsteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-04-21 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Industriella Upphandlingar & Inköp
2015-12-02 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-11-17 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maskinelement
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-10 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr Stockholm Boka
Mekaniska Material
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-10-13 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-10 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-13 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
Processteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2015-11-23 Massabrukets Energisystem 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Produktutveckling
2015-12-07 Agil organisering med Puls 2 dgr MALMÖ Boka
2015-11-23 Agil projektledning med Puls (fd Visuell projektledning med Lean) 3 dgr Stockholm Boka
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-10-13 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-10 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-13 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-14 Produktledning 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-10 Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr Stockholm Boka
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Skog, Papper & Massa
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-11-23 Massabrukets Energisystem 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Vätsketransporter & Strömningsteknik
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Tillämpad strömningsteknik 3 dgr LINKÖPING Boka
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse