Alla kurser inom Industriteknik

Elektronik
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Linux Fundamentals 4 dgr   Intresse
EU-direktiv, Normer & Tillämpningar
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-14 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-08 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
Färg, Målning & ytbehandling
Arbeta med härdplaster 1 dag   Intresse
Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm 14 dgr   Intresse
2016-04-12 Färg & Lack, grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Driftsäkerhet & Underhåll
2016-04-04 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
2016-03-14 ESA Industri & Installation 1 dag Halmstad Boka
2016-04-18 ESA Industri & Installation 1 dag Malmö Boka
2016-04-19 ESA Industri & Installation 1 dag Göteborg Boka
2016-04-26 ESA Industri & Installation 1 dag Luleå Boka
2016-04-27 ESA Industri & Installation 1 dag Umeå Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
2016-04-28 ESA Industri & Installation 1 dag Sundsvall Boka
2016-05-03 ESA Industri & Installation 1 dag Gävle Boka
2016-05-04 ESA Industri & Installation 1 dag Växjö Boka
2016-05-16 ESA Industri & Installation 1 dag Karlshamn Boka
2016-05-25 ESA Industri & Installation 1 dag Kalmar Boka
2016-05-31 ESA Industri & Installation 1 dag Helsingborg Boka
2016-06-08 ESA Industri & Installation 1 dag Stockholm Boka
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Industriventiler 3 dgr   Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-03-14 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2016-04-25 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-15 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Industriell Mätteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Industriell Produktionsteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-04-28 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Industriella styrsystem
Linux Fundamentals 4 dgr   Intresse
Industriella Upphandlingar & Inköp
Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr   Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maskinelement
FMEA 2 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-06-14 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-15 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr   Intresse
Mekaniska Material
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-10-25 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-06-14 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-05 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
Processteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Massabrukets Energisystem 2 dgr   Intresse
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr   Intresse
Produktutveckling
2016-06-14 Agil organisering med Puls 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-25 Agil projektledning med Puls 3 dgr STOCKHOLM Boka
Arbeta med härdplaster 1 dag   Intresse
2016-06-16 Driva innovation - lite snack och mycket verkstad 1 dag Stockholm Boka
FMEA 2 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-10-25 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-05 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-13 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr   Intresse
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Skog, Papper & Massa
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Massabrukets Energisystem 2 dgr   Intresse
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2016-04-05 Rörledningar inom industrin - konstruktion och beräkning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-10 Rörledningar inom industrin - projektering 3 dgr GÖTEBORG Boka
Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr   Intresse
Vätsketransporter & Strömningsteknik
2016-05-30 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Industriventiler 3 dgr   Intresse
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-05 Rörledningar inom industrin - konstruktion och beräkning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-10 Rörledningar inom industrin - projektering 3 dgr GÖTEBORG Boka
Tillämpad strömningsteknik 4 dgr   Intresse
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse