Alla kurser inom Industriteknik

Elektronik
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
EU-direktiv, Normer & Tillämpningar
2016-05-11 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-14 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr   Intresse
Färg, Målning & ytbehandling
Arbeta med härdplaster 1 dag   Intresse
Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm 14 dgr   Intresse
2016-04-12 Färg & Lack, grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Driftsäkerhet & Underhåll
2016-04-04 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-03-14 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-17 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2016-04-25 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
Tribologi 3 dgr   Intresse
2016-04-11 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Mätteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Industriell Produktionsteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-04-28 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Industriella Upphandlingar & Inköp
Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr   Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-24 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maskinelement
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-10 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Tribologi 3 dgr   Intresse
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr   Intresse
Mekaniska Material
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr   Intresse
2016-05-10 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr   Intresse
Processteknik
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Massabrukets Energisystem 2 dgr   Intresse
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Produktutveckling
2015-12-07 Agil organisering med Puls 2 dgr MALMÖ Boka
2016-05-25 Agil projektledning med Puls 3 dgr STOCKHOLM Boka
Arbeta med härdplaster 1 dag   Intresse
2016-06-16 Driva innovation - lite snack och mycket verkstad 1 dag Stockholm Boka
Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr   Intresse
2016-05-10 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr   Intresse
2016-04-13 Produktledning 2 dgr STFOCKHOLM Boka
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr   Intresse
2016-04-05 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Skog, Papper & Massa
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Massabrukets Energisystem 2 dgr   Intresse
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2016-04-05 Rörledningar inom industrin 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Vätsketransporter & Strömningsteknik
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-05-18 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2016-04-05 Rörledningar inom industrin 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Tillämpad strömningsteknik 3 dgr   Intresse
Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse