Alla kurser inom Industriteknik

Elektronik
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse
EU-direktiv, Normer & Tillämpningar
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Färg, Målning & ytbehandling
2015-11-26 Arbeta med härdplaster 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-11-17 Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm 14 dgr STOCKHOLM & DISTANS Boka
2015-11-10 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Driftsäkerhet & Underhåll
2015-10-14 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-24 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-09-30 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-20 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
Industriell Mätteknik
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse
Industriell Produktionsteknik
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-01 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-10-20 Konstruera i plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Industriella Upphandlingar & Inköp
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maskinelement
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-10-20 Konstruera i plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-13 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr GÖTEBORG Intresse
Mekaniska Material
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-10-20 Konstruera i plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-13 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
Processteknik
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-11-23 Massabrukets Energisystem 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Produktutveckling
2015-11-26 Arbeta med härdplaster 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-25 Frukostseminarium - Det tydliga ledarskapet för nya chefer 1 dag Stockholm Boka
Gjutgods - Metoder och Möjligheter 3 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-10-20 Konstruera i plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-13 Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-07 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-14 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-02 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-01 Visuell projektledning med Lean 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-23 Visuell projektledning med Lean 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-10 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Skog, Papper & Massa
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-11-23 Massabrukets Energisystem 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Vätsketransporter & Strömningsteknik
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2016-02-03 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-05-20 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2015-11-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2015-10-12 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2015-12-01 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning 6 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering 4 dgr LINKÖPING Intresse