Alla kurser inom Industriteknik

EU-direktiv, Normer & Tillämpningar
2015-03-03 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-25 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-03 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr Göteborg Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
Färg, Målning & ytbehandling
2014-11-27 Arbeta med härdplaster 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-04-14 Färg & Lack, grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-03 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Industriell Driftsäkerhet & Underhåll
2015-03-03 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-26 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-03 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr Göteborg Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2015-04-20 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
2015-03-16 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr   Boka
Industriell Mätteknik
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Industriell Produktionsteknik
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-04 Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-01 Industriell upphandling och inköp 3 dgr STOCKHOLM Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
Industriella Upphandlingar & Inköp
2015-02-10 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
2014-12-01 Industriell upphandling och inköp 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-03 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr Göteborg Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
Maskinelement
Våren 2015 Användarvänlig FMEA 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
Mekaniska Material
2015-05-05 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
Processteknik
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-21 Industriella avloppsvatten 3 dgr Stockholm Boka
2014-12-02 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1 3 dgr Stockholm Boka
2015-01-20 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2 3 dgr STOCKHOLM Boka
Produktutveckling
Våren 2015 Användarvänlig FMEA 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2014-11-27 Arbeta med härdplaster 1 dag STOCKHOLM Boka
2015-05-26 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Materialval 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-07 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse
2014-12-09 Visuell projektledning med Lean 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-01 Visuell projektledning med Lean 3 dgr Stockholm Boka
2015-02-03 Ytbehandling mot korrosion 2 dgr Stockholm Boka
Skog, Papper & Massa
2015-04-21 Industriella avloppsvatten 3 dgr Stockholm Boka
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2014-12-02 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1 3 dgr Stockholm Boka
2015-01-20 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2 3 dgr STOCKHOLM Boka
Vätsketransporter & Strömningsteknik
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2014-12-02 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1 3 dgr Stockholm Boka
2015-01-20 Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr LINKÖPING Boka