Industriell - IT

Oktober 2015
2015-10-07 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-25 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2015 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse