Industriell - IT

December 2014
2014-12-09 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2015
2015-03-16 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2015
2015-04-20 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-04 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2014 Embedded Linux - grundkurs 5 dgr STOCKHOLM Intresse
Hösten 2014 Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr STOCKHOLM Intresse