Industriell - IT

Januari 2016
2016-01-20 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-17 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr   Intresse
Embedded Linux - grundkurs 5 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr STOCKHOLM Intresse