Drift & Underhåll

November 2014
2014-11-10 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2014-11-12 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
2014-11-25 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
2015-02-26 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2015
2015-03-03 Underhåll och säkerhet 2 dgr Göteborg Boka
2015-03-03 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2015
2015-04-20 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
Maj 2015
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
September 2015
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Våren 2015 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Intresse