Drift & Underhåll

Maj 2014
2014-05-13 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2014
2014-10-13 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-13 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2014-10-20 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2014
2014-11-03 Strategisk drift & underhåll 4 dgr GÖTEBORG Boka
2014-11-19 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr Göteborg Boka
2014-11-25 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler 3 dgr Göteborg Boka
Kurser som genomförs på begäran
ESA Industri 1 dag STOCKHOLM Intresse