Drift & Underhåll

Februari 2015
2015-02-03 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr Göteborg Boka
2015-02-26 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2015
2015-03-03 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr Göteborg Boka
2015-03-03 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 Rörledningar inom industrin 5 dgr Göteborg Boka
2015-03-16 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr   Boka
April 2015
2015-04-20 Strategisk drift & underhåll 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
Maj 2015
2015-05-20 Reservkraftprojektering 3 dgr Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-01 Tribologi 3 dgr GÖTEBORG Boka
Oktober 2015
2015-10-20 CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-24 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2015 Industriell Filtrering 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Våren 2016 Industriventiler - projektering, installation och underhåll 3 dgr GÖTEBORG Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse