Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Aktuellt inom Industriteknik

Ytbehandling mot korrosion

NY KURS!
En fantastisk design, konstruktion eller produkt kan bli en ekonomisk katastrof på grund av felaktigheter vid val av material eller...

22 maj - 17 jun

Läs mer & boka

Metalliska material - mekaniska egenskaper

NY KURS!
Du erhåller  i denna utbildning kunskaper om metalliska material och dess mekaniska egenskaper och hur man via olika...

16 - 17 jun (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation

NY KURS!

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

5 - 6 maj

Läs mer & boka

Tillämpad strömningsteknik

Möter du strömningstekniska problem i din vardag? Har du ett specifikt strömningstekniskt problem som du vill diskutera? Intresserad av vad som händer...

6 - 9 maj

Läs mer & boka

Form och Läge toleranser

Lär dig tillämpa den svenska standarden angående toleranser för form och läge. Undvik fel och reducera onödiga kostnader på grund av felaktiga...

12 - 13 maj (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Linux Fundamentals - Linux grundkurs

Lär dig jobba med Linux med en praktisk kurs som är utvecklad för att gå igenom det grundläggande för att du ska...

12 - 15 maj (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Visuell projektledning med Lean

"Det viktiga är att få saker gjorda - inte att ha mycket på gång!"

Här får du verktyg att arbeta med lean genom att använda pulsmöten. Du...

12 - 14 maj (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering

Du får i denna kurs lära dig vilka fysikaliska mekanismer som påverkar värmeöverföringen i praktiken. Du får också lära dig de verktyg som finns för...

12 - 15 maj

Läs mer & boka

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Det här är en av STF Industritekniks populäraste kurser. Här får du lära dig det mesta om centrifugalpumpar(turbopumpar). Energikostnaden för pumpar...

13 - 15 maj

Läs mer & boka

Företagsekonomi för icke-ekonomer

Lär dig de grundläggande ekonomiska termerna, tolka resultat- och balansräkningar och förstå kassaflödesanalysen. Skapa en trovärdig kalkyl som...

19 - 20 maj

Läs mer & boka

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

Hur säkra är dina maskiner och processer?
Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) ger stora friheter till egna lösningar, men skapar...

20 - 22 maj

Läs mer & boka
Alla kurser