Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Kommande kurser

ESA Industri & Installation

NY KURS! Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri &...

14 mar 2016

Läs mer & boka

Ytbehandling mot korrosion

Fel val av material eller ytbehandling kan medföra risker för en konstruktion. På kursen Ytbehandling mot korrosion går vi igenom moderna tekniker...

5 - 6 apr 2016

Läs mer & boka

Färg & Lack, grundkurs

Grundkursen Färg & Lack ger dig insikt i vad som är betydelsefullt för den önskade produktkvaliteten. Vi går igenom hur olika underlag påverkar...

12 - 13 apr 2016

Läs mer & boka

Produktledning

Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i produktutveckling har...

13 - 14 apr 2016

Läs mer & boka

Strategisk drift & underhåll

Kursen Strategisk drift & underhåll ger dig förståelse samt verktyg för ett modernt och strategiskt underhåll. Lär dig bland annat att undvika onödiga...

25 - 28 apr 2016

Läs mer & boka
Alla kurser