Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Aktuellt inom Industriteknik

Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1

Du får lära dig hur man teoretiskt och praktiskt genomför kemikalieåtervinning i en sulfatfabrik. Vi går igenom de kemiska och fysikaliska sambanden,...

2 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning

Har du lyckats med ditt CE-arbete eller behöver du förbättra dina kunskaper ytterligare? I denna påbyggnadskurs ligger fokus på praktisk...

25 - 27 nov 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering

Du får i denna kurs lära dig vilka fysikaliska mekanismer som påverkar värmeöverföringen i praktiken. Du får också lära dig de verktyg som finns för...

24 - 27 nov 2014

Läs mer & boka

Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning

Har du lyckats med ditt CE-arbete eller behöver du förbättra dina kunskaper ytterligare? I denna påbyggnadskurs ligger fokus på praktisk...

25 - 27 nov 2014

Läs mer & boka

Arbeta med härdplaster

Genomgången kurs gör att du får utföra arbete med härdplaster, vilket motsvarar arbetsmiljöverkets krav. Lär dig arbeta säkert med härdplaster. Undvik...

27 nov 2014

Läs mer & boka

Industriell upphandling och inköp

Du får lära dig upphandlingens olika moment från förfrågan till kontrakt och genomförande av detta till utgången av ansvarstiden för fel. Våra...

1 - 3 dec 2014

Läs mer & boka

Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 1

Du får lära dig hur man teoretiskt och praktiskt genomför kemikalieåtervinning i en sulfatfabrik. Vi går igenom de kemiska och fysikaliska sambanden,...

2 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Visuell projektledning med Lean

"Det viktiga är att få saker gjorda - inte att ha mycket på gång!"

Här får du verktyg att arbeta med lean genom att använda pulsmöten. Du...

9 - 11 dec 2014 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Användarvänlig FMEA

FMEA - Feleffektanalys är ett utmärkt hjälpmedel för att systematiskt identifiera och motverka en konstruktions, eller en tillverkningsprocesss,...

Våren 2015

Läs mer & boka

Tribologi

Lär dig grunderna i tribologi vad gäller friktion, nötning och smörjning. Öka förståelsen för hur materialval och smörjunderhåll påverkar driveffekt...

Våren 2015

Läs mer & boka

Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Del 2

Du får lära dig hur man teoretiskt och praktiskt genomför kemikalieåtervinning i en sulfatfabrik. Vi går igenom de kemiska och fysikaliska...

20 - 22 jan 2015

Läs mer & boka
Alla kurser