Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Aktuellt inom Industriteknik

Ytbehandling mot korrosion

NY KURS!
En fantastisk design, konstruktion eller produkt kan bli en ekonomisk katastrof på grund av felaktigheter vid val av material eller...

1 - 2 okt 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Ytbehandling mot korrosion

NY KURS!
En fantastisk design, konstruktion eller produkt kan bli en ekonomisk katastrof på grund av felaktigheter vid val av material eller...

1 - 2 okt 2014

Läs mer & boka

Kompetens 2015 - Frukostseminarium i Kiruna

Konsten är att hänga med i vad som händer och att göra rätt saker. I det sammanhanget är kunskap helt avgörande. Ökad kompetens stärker...

2 okt 2014

Läs mer & boka

Konstruera i plast

Ta vara på de möjligheter som plasten erbjuder. I dagens samhälle används plast alltmer från plastförpackning till att ersätta metall i olika...

7 - 10 okt 2014

Läs mer & boka

Ritteknik

Lär dig utföra korrekta konstruktionsritningar. Vinn tid genom att läsa en ritning felfritt. Efter genomgången kurs förstår du det viktigaste inom,...

13 okt 2014

Läs mer & boka

Rörledningar inom industrin

Riktigt planerade och dimensionerade rörsystem utgör en förutsättning för en bra funktion hos de flesta industrianläggningar.

När du...

13 - 17 okt 2014

Läs mer & boka

Tribologi

Lär dig grunderna i tribologi vad gäller friktion, nötning och smörjning. Öka förståelsen för hur materialval och smörjunderhåll påverkar driveffekt...

13 - 15 okt 2014

Läs mer & boka

Akustik och Vibration

Ljud och vibrationer påverkar både människa och maskin. Här får du metoder för att minska denna påverkan. Kursen ger dig en solid grund för...

14 - 16 okt 2014

Läs mer & boka

Produktledning

NY KURS!
Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i...

15 - 16 okt 2014 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans

Elmotorer används i princip överallt och står för ca 30% av världens elkonsumtion. De är en vital del i alla industrier...

20 - 21 okt 2014

Läs mer & boka
Alla kurser