Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Kommande kurser

Visuell projektledning med Lean

Här får du verktyg att arbeta med lean genom att använda pulsmöten. Du får lära dig hur man organiserar arbetet i utvecklingsprojekt för att få högt...

1 - 3 jun 2015 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Industriell Filtrering

Kursen Industriell filtrering ger dig en god förståelse för olika filters egenskaper och funktionalitet, samtidigt som du får exempel på praktiska...

Hösten 2015

Läs mer & boka

Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans

På kursen går vi igenom elmaskiners funktioner och användningsområden. Vi kommer framförallt att beröra asynkronmaskinen, synkronmaskinen och den...

24 - 25 sep 2015

Läs mer & boka

Reservkraft - drift och underhåll

Många har i dag installerat större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat men ofta är kunskaperna för dåliga om anläggningen för att kunna...

30 sep - 1 okt 2015

Läs mer & boka

Företagsekonomi för icke-ekonomer

Har du fått mer ekonomiskt ansvar? Vill du kunna påverka ekonomiska beslut? Vill du kunna mer om ekonomi? Gå denna kurs och du får mer kunskap om...

1 - 2 okt 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen....

8 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Rörledningar inom industrin

Riktigt planerade och dimensionerade rörsystem utgör en förutsättning för en bra funktion hos de flesta industrianläggningar. När du deltagit i...

12 - 16 okt 2015

Läs mer & boka

Konstruktion och tillverkning med plast

I dagens utvecklingsarbete har plaster blivit ett allt vanligare materialval. Men för att nå ett bra slutresultat är det viktigt att förstå plasternas...

13 - 15 okt 2015

Läs mer & boka

Metalliska material - mekaniska egenskaper

Du erhåller i denna utbildning kunskaper om metalliska material och dess mekaniska egenskaper och hur man via olika tillverkningsmetoder och...

13 - 14 okt 2015

Läs mer & boka
Alla kurser