Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Kommande kurser

Rörledningar inom industrin

Riktigt planerade och dimensionerade rörsystem utgör en förutsättning för en bra funktion hos de flesta industrianläggningar.

När du...

16 - 20 mar 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka

Lyftanordningar och lösa lyftredskap

Lär dig göra korrekta riskbedömningar inom lyftområdet. Få kunskap om viktiga C-standarder inom lyftområdet, bland annat EN 13155 lösa lyftredskap, EN...

25 - 26 mar 2015

Läs mer & boka

Färg & Lack, grundkurs

OBS! Nytt namn, tidigare "ALFU, Allmän Färgteknisk...

14 - 15 apr 2015

Läs mer & boka

Reservkraft - drift och underhåll

Många har i dag installerat större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat men ofta är kunskaperna för dåliga om anläggningen för att kunna...

20 - 21 apr 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka

Strategisk drift & underhåll

Få förståelse samt verktyg för ett modernt och strategiskt underhåll. Lär dig bland annat att undvika onödiga och...

20 - 23 apr 2015

Läs mer & boka

Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten)

Gå kursen som är ett måste enligt en tidigare kursdeltagare - "alla på mitt jobb har gått den".

Du får en översikt över olika...

21 - 23 apr 2015

Läs mer & boka

Materialval

NY KURS!
Materialval för Industriella tillämpningar.
Valet av material för nya produkter är en väsentlig fråga där många aspekter skall...

5 - 6 maj 2015

Läs mer & boka

Tillämpad strömningsteknik

Möter du strömningstekniska problem i din vardag? Har du ett specifikt strömningstekniskt problem som du vill diskutera? Intresserad av vad som händer...

5 - 8 maj 2015

Läs mer & boka
Alla kurser