Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Kommande kurser

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Pumpen är, näst efter elmotorn, vår vanligaste maskin. Den står för ett större transportarbete i tonkilometer, än fartyg, tåg och landsvägsfordon...

20 - 22 maj 2015

Läs mer & boka

Reservkraftprojektering

Du som upphandlar reservkraft; vet du vilka krav du ska, kan och bör ställa på din anläggning? Hur kan man bäst projektera reservkraft och vilka...

20 - 22 maj 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Frukostseminarium - Det tydliga ledarskapet för nya chefer

FRUKOSTSEMINARIUM!

Vi bjuder på frukost och ett smakprov på vår nya kurs "Det tydliga ledarskapet för nya chefer".

Är du ny...

25 maj 2015

Läs mer & boka

Visuell projektledning med Lean

Här får du verktyg att arbeta med lean genom att använda pulsmöten. Du får lära dig hur man organiserar arbetet i utvecklingsprojekt för att få högt...

1 - 3 jun 2015 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Industriell Filtrering

Kursen Industriell filtrering ger dig en god förståelse för olika filters egenskaper och funktionalitet, samtidigt som du får exempel på praktiska...

Hösten 2015

Läs mer & boka

Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering

Du får i denna kurs lära dig vilka fysikaliska mekanismer som påverkar värmeöverföringen i praktiken. Du får också lära dig de verktyg som finns för...

Hösten 2015

Läs mer & boka

Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans

Elmotorer används i princip överallt och står för ca 30% av världens elkonsumtion. De är en vital del i alla industrier...

24 - 25 sep 2015

Läs mer & boka

Reservkraft - drift och underhåll

Många har i dag installerat större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat men ofta är kunskaperna för dåliga om anläggningen för att kunna...

30 sep - 1 okt 2015

Läs mer & boka

Företagsekonomi för icke-ekonomer

Har du fått mer ekonomiskt ansvar? Vill du kunna påverka ekonomiska beslut? Vill du kunna mer om ekonomi?
Gå denna kurs och du får mer kunskap...

1 - 2 okt 2015

Läs mer & boka
Alla kurser