Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Aktuellt inom Industriteknik

Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm

Kursen ger dig en grundlig genomgång av samtliga färgsystem. Kursen är auktoriserad av Sveriges Färgfabrikanters Förening, SVEFF, som en diplomkurs....

11 nov 2014 - 10 mar 2015

Läs mer & boka

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Pumpen är, näst efter elmotorn, vår vanligaste maskin. Den står för ett större transportarbete i tonkilometer, än fartyg, tåg och landsvägsfordon...

10 - 12 nov 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Massabrukets Energisystem

Identifiera möjliga energieffektiviseringar och uppskatta dess effekter på processekonomin med ett systemperspektiv!
Massatillverkningens...

3 - 4 nov 2014

Läs mer & boka

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Pumpen är, näst efter elmotorn, vår vanligaste maskin. Den står för ett större transportarbete i tonkilometer, än fartyg, tåg och landsvägsfordon...

10 - 12 nov 2014

Läs mer & boka

Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm

Kursen ger dig en grundlig genomgång av samtliga färgsystem. Kursen är auktoriserad av Sveriges Färgfabrikanters Förening, SVEFF, som en diplomkurs....

11 nov 2014 - 10 mar 2015

Läs mer & boka

Reservkraftprojektering

Du som upphandlar reservkraft; vet du vilka krav du ska, kan och bör ställa på din anläggning? Hur kan man bäst projektera reservkraft och vilka...

12 - 14 nov 2014

Läs mer & boka

Metalliska material - mekaniska egenskaper

Du erhåller  i denna utbildning kunskaper om metalliska material och dess mekaniska egenskaper och hur man via olika tillverkningsmetoder och...

19 - 20 nov 2014

Läs mer & boka

Värmeöverföring - teori o praktisk dimensionering

Du får i denna kurs lära dig vilka fysikaliska mekanismer som påverkar värmeöverföringen i praktiken. Du får också lära dig de verktyg som finns för...

24 - 27 nov 2014

Läs mer & boka

Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning

Har du lyckats med ditt CE-arbete eller behöver du förbättra dina kunskaper ytterligare? I denna påbyggnadskurs ligger fokus på praktisk...

25 - 27 nov 2014

Läs mer & boka

Arbeta med härdplaster

Genomgången kurs gör att du får utföra arbete med härdplaster, vilket motsvarar arbetsmiljöverkets krav. Lär dig arbeta säkert med härdplaster. Undvik...

27 nov 2014

Läs mer & boka

Industriell upphandling och inköp

Du får lära dig upphandlingens olika moment från förfrågan till kontrakt och genomförande av detta till utgången av ansvarstiden för fel. Våra...

1 - 3 dec 2014

Läs mer & boka
Alla kurser