Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Aktuellt inom Industriteknik

Strategisk drift & underhåll

Få förståelse samt verktyg för ett modernt och strategiskt underhåll. Lär dig bland annat att undvika onödiga och...

3 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Pumpen är, näst efter elmotorn, vår vanligaste maskin. Den står för ett större transportarbete i tonkilometer, än fartyg, tåg och landsvägsfordon...

10 - 12 nov 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Konstruera i plast

Ta vara på de möjligheter som plasten erbjuder. I dagens samhälle används plast alltmer från plastförpackning till att ersätta metall i olika...

7 - 10 okt 2014

Läs mer & boka

Rörledningar inom industrin

Riktigt planerade och dimensionerade rörsystem utgör en förutsättning för en bra funktion hos de flesta industrianläggningar.

När du...

13 - 17 okt 2014 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Produktledning

NY KURS!
Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i...

15 - 16 okt 2014 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans

På denna kurs får du grundläggande samt viss fördjupning av elmaskiners konstruktion, funktionsegenskaper, underhåll och dess samspel med resterande...

20 - 21 okt 2014

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

20 - 21 okt 2014

Läs mer & boka

Massabrukets Energisystem

Identifiera möjliga energieffektiviseringar och uppskatta dess effekter på processekonomin med ett systemperspektiv!
Massatillverkningens...

3 - 4 nov 2014

Läs mer & boka

Strategisk drift & underhåll

Få förståelse samt verktyg för ett modernt och strategiskt underhåll. Lär dig bland annat att undvika onödiga och...

3 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Pumpen är, näst efter elmotorn, vår vanligaste maskin. Den står för ett större transportarbete i tonkilometer, än fartyg, tåg och landsvägsfordon...

10 - 12 nov 2014

Läs mer & boka

Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm

Kursen ger dig en grundlig genomgång av samtliga färgsystem. Kursen är auktoriserad av Sveriges Färgfabrikanters Förening, SVEFF, som en diplomkurs....

11 nov 2014 - 10 mar 2015

Läs mer & boka
Alla kurser