Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Homa Rad

Läs mer

Kommande kurser

Tribologi

Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning. Här får du en grundlig genomgång i ämnet tribologi och får dessutom ta del av olika...

2 - 4 nov 2015 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Pumpteknik - pumpning av vätskor

Pumpen är, näst efter elmotorn, vår vanligaste maskin. Den står för ett större transportarbete i tonkilometer, än fartyg, tåg och landsvägsfordon...

16 - 18 nov 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Massabrukets Energisystem

Identifiera möjliga energieffektiviseringar och uppskatta dess effekter på processekonomin med ett systemperspektiv! Genom att förstå och analysera...

23 - 24 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser