Nätverk & TCP/IP

Mars 2016
2016-03-08 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr Stockholm Boka
April 2016
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-13 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-27 WiFi konfigurering, WLAN 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-10 Hacking - workshop 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
Ej schemalagda kurser
Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr   Intresse