Nätverk & TCP/IP

Oktober 2015
2015-10-07 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-19 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-02 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-04 WiFi konfigurering, WLAN 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-17 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-25 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-15 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Hacking - workshop 3 dgr   Intresse