Nätverk & TCP/IP

November 2014
2014-11-05 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-12 Hacking - workshop 3 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-17 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-19 Switchade nätverk - avancerad Ethernet & IP 3 dgr STOCKHOLM Boka
December 2014
2014-12-01 WiFi - projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
2014-12-09 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2015
2015-03-04 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-16 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-25 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2015
2015-04-20 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-04 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-18 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2015
2015-06-03 Hacking - workshop 3 dgr Stockholm Boka