Nätverk & TCP/IP

Januari 2016
2016-01-20 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-15 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-06 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-13 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-27 WiFi konfigurering, WLAN 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2016
2016-05-10 Hacking - workshop 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-17 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-24 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka