Nätverk & TCP/IP

April 2015
2015-04-13 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-20 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2015
2015-05-04 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-18 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-26 Hacking - workshop 3 dgr Stockholm Boka
Oktober 2015
2015-10-07 Felsökning i integrerade IP - nät 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-07 Hacking - workshop 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-08 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-19 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
November 2015
2015-11-02 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-20 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-25 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka