IT/Telekommunikation

STF har den utbildning du behöver för att utveckla, bygga, drifta och underhålla den digitala infrastrukturen. Inom områdena IP-nätverk, Linux, fiberoptik, radio och telekommunikation har vi allt ifrån introduktionskurser till avancerade påbyggnadskurser med certifiering.


Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars SvärdlingLäs mer

Aktuellt inom IT/Telekommunikation

Nätverksteknik - praktisk grundkurs

Nätverket och Internet har kommit att bli det centrala nervsystemet i såväl företagets som det privata informationsutbytet. Du får insikt i vad...

5 - 7 nov 2014 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Grundkurs i fiberoptik

Här får du en grundlig introduktion i fiberoptik.
Du lär dig om fiberoptiska kablar, hur man förlägger och installerar fibern, från de mer...

4 - 5 nov 2014 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

UMTS utveckling mot HSPA R10

Du får en bred översikt av UMTS-systemet (3G), WCDMA radioaccess samt detaljer om radiogränssnittet.

Du får lära dig om utvecklingen av...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Certifiering för tillträde till TeliaSoneras tekniklokaler

För att du skall kunna komma in och arbeta i TeliaSoneras tekniklokaler krävs att du är certifierad. Denna kurs ger dig den kunskap som behövs för att...

30 sep 2014

Läs mer & boka

GSM - uppdatering

Du får en genomgång av EDGE Evolution, dual transfer mode, VAMOS och andra nyheter i GSM.

Ska du jobba professionellt med GSM-system och...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Utbildningsbevis Terminering Fiber

Kursen ger dig ett av INCERT* utfärdat utbildnings bevis som garanterar din kunskapsnivå och kompetens för arbete i...

6 okt 2014

Läs mer & boka

FTTX-installation

I denna praktiska kurs lär du dig alla viktiga moment vid FTTX-installation. Du får kunskap om hur ett FTTX-nät är uppbyggt och med praktiska övningar...

7 - 9 okt 2014

Läs mer & boka

Introduktion till telekommunikation

Kursen ger dig en god grundkunskap i hur telekommunikation fungerar, från den gamla fasta telefonin till dagens och framtidens mobila system. Du...

14 - 15 okt 2014

Läs mer & boka

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

Upplåtelse av mark för ledningar och master kan ske i olika former såsom allmän nyttjaderätt, arrende, lokalhyra och avtalsservitut. Samtliga...

15 - 16 okt 2014

Läs mer & boka

LTE, Long Term Evolution - 4G

En kurs i LTE, som ger dig en systemöversikt av 4G teknik för det mobila systemet LTE, Long Term Evolution. Du får också veta mer om utvecklingen av...

23 - 24 okt 2014

Läs mer & boka

Transportnät och optiska system

NYLANSERING!
Du får förståelse för hur nya datahungriga tjänster påverkar design av Transportnät och ökar din kunskap för att...

23 - 24 okt 2014

Läs mer & boka
Alla kurser