IT/Telekommunikation

STF har den utbildning du behöver för att utveckla, bygga, drifta och underhålla den digitala infrastrukturen. Inom områdena IP-nätverk, Linux, fiberoptik och telekommunikation har vi allt ifrån introduktionskurser till avancerade påbyggnadskurser med certifiering.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars SvärdlingLäs mer

Kommande kurser

Fiberoptisk nätprojektering

I denna kurs lär du dig att planera ditt fiberoptiska nät till slutanvändaren, FTTX nätet även kallat FTTH nätet. En praktisk kurs där du får en...

15 - 17 jun 2015 Fulltecknad

Läs mer & boka

Certifiering för tillträde till TeliaSoneras tekniklokaler

För att du skall kunna komma in och arbeta i TeliaSoneras tekniklokaler krävs att du är certifierad. Denna kurs ger dig den kunskap som behövs för...

Hösten 2015

Läs mer & boka

Reservkraft - drift och underhåll

Många har i dag installerat större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat men ofta är kunskaperna för dåliga om anläggningen för att kunna...

30 sep - 1 okt 2015

Läs mer & boka

Utbildningsbevis -Terminering fiber

Kursen ger dig ett av INCERT* utfärdat utbildnings bevis som garanterar din kunskapsnivå och kompetens för arbete i fibernoder. Detta utbildningsbevis...

6 okt 2015

Läs mer & boka

Hacking - workshop

Nya uppdateringar! Förstå vilka angrepp och säkerhetshot som kan utsätta din informationsinfrastruktur och nätverk vid ett obehörigt intrång! Genom...

7 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Felsökning i integrerade IP - nät

Du lär dig sätt att snabbt och effektivt hitta fel i avancerade IP-nät, med SNMP och felsökning av IP. Du får koll på näten och sparar kostnader...

7 - 9 okt 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik

Här lär du dig hur nätverket och internet kommunicerar. Kursen ger dig en bra överblick över TCP/IPs roll i kommunikationen. Från en funktionell...

8 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Introduktion till skarvning av optokabel

Du lär dig grunderna i hur man skarvar en optokabel med praktiska övningar och teori. Under kursens praktiska övningar kommer du att lära dig att...

12 - 14 okt 2015 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

Upplåtelse av mark för ledningar och master kan ske i olika former såsom allmän nyttjaderätt, arrende, lokalhyra och avtalsservitut. Samtliga...

12 - 13 okt 2015

Läs mer & boka
Alla kurser