Energi - Industri

Februari 2015
2015-02-05 Nätverk ELSÄK-träff 4 den 5-6 feb 2015 2 dgr LIDINGÖ Boka
2015-02-19 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-26 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2015
2015-03-05 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-16 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr   Boka
Juni 2015
2015-06-15 Massabrukets Energisystem 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse