Energi - Industri

Oktober 2014
2014-10-13 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-15 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-20 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2014
2014-11-03 Massabrukets Energisystem 2 dgr Stockholm Boka
Januari 2015
2015-01-22 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
Februari 2015
2015-02-05 Konvertering till bioenergi 2 dgr STOCKHOLM Boka
September 2015
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka