Energiproduktion - Allmänt

November 2015
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
December 2015
2015-12-07 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-11 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2016
2016-05-11 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Biobränslen 2 dgr   Intresse
Konvertera till biobränsle 2 dgr Stockholm Intresse
Ej schemalagda kurser
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse