Energiproduktion - Allmänt

Oktober 2015
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 Seminarium - Ny lag om energikartläggning i stora företag 1 dag Stockholm Boka
November 2015
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Göteborg Boka
December 2015
2015-12-07 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr Stockholm Boka
Ej schemalagda kurser
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse