Energiproduktion - Allmänt

April 2015
2015-04-15 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-23 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr LIDINGÖ Boka
Oktober 2015
2015-10-08 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-19 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
November 2015
2015-11-05 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
December 2015
2015-12-01 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-02 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka