Energiproduktion - Allmänt

Februari 2015
2015-02-05 Nätverk ELSÄK-träff 4 den 5-6 feb 2015 2 dgr LIDINGÖ Boka
2015-02-09 Turbogeneratorn - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
2015-02-19 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2015
2015-03-10 Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll 3 dgr ÅSBRO Boka
2015-03-16 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr   Boka
2015-03-17 Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr ÅSBRO Boka
April 2015
2015-04-15 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2015-04-20 Geoenergi och VVS-system 2 dgr   Boka
2015-04-23 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-05 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr LINKÖPING Boka
2015-05-07 Elmätning i distributionsnät 2 dgr   Boka
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr   Boka
2015-05-27 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr LIDINGÖ Boka
Kurser som genomförs på begäran
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse