Energiproduktion - Allmänt

September 2014
2014-09-15 Mikroproduktion - Både en utmaning och en möjlighet 1 dag Stockholm Boka
Oktober 2014
2014-10-13 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2014
2014-11-06 Geoenergi och VVS-system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-10 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-17 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
December 2014
2014-12-09 Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion 3 dgr STOCKHOLM Boka
Februari 2015
2015-02-09 Turbogeneratorn - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
Maj 2015
2015-05-05 Tillämpad strömningsteknik 4 dgr LINKÖPING Boka
September 2015
2015-09-28 Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr STOCKHOLM Intresse