Energidistribution - Fjärrvärme

Mars 2016
2016-03-10 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-11 Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 2 dgr Stockholm Boka
November 2016
2016-11-14 Effektiv eldningsteknik 2 dgr Stockholm Boka
Kurser som genomförs på begäran
Biobränslen 2 dgr   Intresse