Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Effektiv eldningsteknik

Optimera eldningsprocessen i din fjärrvärme- eller kraftvärme anläggning för att minimera
miljöpåverkan och få en ökad verkningsgrad.
Du...

20 - 21 nov 2014

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

3 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Installationer - baskurs

Du får en pedagogisk genomgång, av en entusiastisk föreläsare i Tomas Engdahl, om hur installationerna fungerar, vad de kräver för att fungera och...

1 - 2 okt 2014

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme.
Du lär dig bl.a....

13 - 14 okt 2014

Läs mer & boka

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

Upplåtelse av mark för ledningar och master kan ske i olika former såsom allmän nyttjaderätt, arrende, lokalhyra och avtalsservitut. Samtliga...

15 - 16 okt 2014

Läs mer & boka

Sanktionsavgift

Nytt från Arbetsmiljöverket Juli 2014: Sanktionsavgift i stället för böter
– vad är skillnaden?
Här får du som arbetsgivare översiktlig...

20 okt 2014

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

20 - 21 okt 2014

Läs mer & boka

Sanktionsavgift

Nytt från Arbetsmiljöverket Juli 2014: Sanktionsavgift i stället för böter
– vad är skillnaden?
Här får du som arbetsgivare översiktlig...

23 okt 2014

Läs mer & boka

Installationer-Styr och regler

Du lär dig hur systemen som styr och reglerar installationerna i huset fungerar. Kursen behandlar de olika systemen för att styra värme, kyla,...

30 okt 2014

Läs mer & boka

Massabrukets Energisystem

Identifiera möjliga energieffektiviseringar och uppskatta dess effekter på processekonomin med ett systemperspektiv!
Massatillverkningens...

3 - 4 nov 2014

Läs mer & boka

Sanktionsavgift

Nytt från Arbetsmiljöverket Juli 2014: Sanktionsavgift i stället för böter
 – vad är skillnaden?
Här får du som arbetsgivare översiktlig...

4 nov 2014

Läs mer & boka
Alla kurser