Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Kommande kurser

Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll

Inom vattenkraften är generatorer avgörande för anläggningens driftsäkerhet och verkningsgrad. Många av de vattenkraft-generatorer som finns i...

31 aug - 2 sep 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers reläteknik och funktion

Inom vattenkraften kan elektriska störningar skada generator, transformator och annan utrustning. Detta kan resultera i stora skador med stora...

2 - 4 sep 2015

Läs mer & boka

Belysningsdesign-ljussättning-planering

NY KURS! Modern belysning för modern miljö! Använd belysning för att skapa rätt stämning! När, var och hur ska man använda olika ljuskällor och vilka...

22 - 23 sep 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen....

8 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av bergvärme och frikyla som samverkar med...

19 - 20 okt 2015

Läs mer & boka

Seminarium - Ny lag om energikartläggning i stora företag

Senast den 5 december 2015 ska större företag rapportera till Energimyndigheten om deras verksamhet omfattas av lagen samt vilka delar av den som ska...

20 okt 2015

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad mätarmontör är en...

21 - 22 okt 2015

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär? Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och värmeförbrukning...

5 - 6 nov 2015

Läs mer & boka

Effektiv eldningsteknik

Optimera eldningsprocessen i din fjärrvärme- eller kraftvärme anläggning för att minimera miljöpåverkan och få en ökad verkningsgrad. Du får kunskap...

11 - 12 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser