Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Effektiv eldningsteknik

Optimera eldningsprocessen i din fjärrvärme- eller kraftvärme anläggning för att minimera
miljöpåverkan och få en ökad verkningsgrad.
Du...

20 - 21 nov 2014

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

3 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Installationer-Styr och regler

Du lär dig hur systemen som styr och reglerar installationerna i huset fungerar. Kursen behandlar de olika systemen för att styra värme, kyla,...

30 okt 2014

Läs mer & boka

Massabrukets Energisystem

Identifiera möjliga energieffektiviseringar och uppskatta dess effekter på processekonomin med ett systemperspektiv!
Massatillverkningens...

3 - 4 nov 2014

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

För att kunna utnyttja den fulla potentialen av Geoenergi med installation av bergvärme och frikyla är det viktigt att veta hur man matchar markens...

6 - 7 nov 2014 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

10 - 11 nov 2014 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Reläskydd i region- och stamnät

I region- och stamnät utgör reläskydd en vital komponent där fel kan resultera i stora kostnader och risk för personskador. Merparten av ställverken...

10 - 11 nov 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Elmätning i distributionsnät

I denna kurs kommer du att få lära dig vad de nya utökade myndighetskraven på den avreglerade elmarknaden innebär för systemen för elmätning. Du får...

17 - 18 nov 2014

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering

Du lär dig om dynamiken i vattenvägarna, turbinreglering och frekvensreglering på stort nät och eget nät. Reglerstabilitet, dvs ett aggregats...

17 - 18 nov 2014 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Effektiv eldningsteknik

Optimera eldningsprocessen i din fjärrvärme- eller kraftvärme anläggning för att minimera
miljöpåverkan och få en ökad verkningsgrad.
Du...

20 - 21 nov 2014

Läs mer & boka

Vattenkraftteknik

Du får grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift i vattenkraftverk sker på ett effektivt och...

24 - 26 nov 2014

Läs mer & boka
Alla kurser