Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

12 - 13 feb 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Nätverk ELSÄK-träff 4 den 5-6 feb 2015

Nätverk ELSÄK ska vara ett forum/mötesplats för kollegor som har ett övergripande elansvar. Nätverk ELSÄK ska vara en...

5 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Turbogeneratorn - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse för turbogeneratorns funktion, skötsel, konstruktion och underhåll samt de risker som finns vid felaktig hantering av en...

9 - 10 feb 2015

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

12 - 13 feb 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad...

19 - 20 feb 2015

Läs mer & boka

Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans

Elmotorer används i princip överallt och står för ca 30% av världens elkonsumtion. De är en vital del i alla industrier...

26 - 27 feb 2015

Läs mer & boka

Fastighetsautomation

Du får grundkunskaper inom styr och reglerområdet för fastighetsautomation. Du lär dig de avgörande funktionerna för relaterade system samt hur...

5 - 6 mar 2015

Läs mer & boka

Belysningsdesign-ljussättning-beräkning

NY KURS!
Modern belysning för modern miljö! Använd belysning för att skapa rätt stämning! När, var och hur ska man använda olika ljuskällor och...

10 - 12 mar 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll

Många av de vattenkraftgeneratorer som idag finns ute i anläggningarna närmar sig slutet av sin livslängd och ska bytas ut. I samband med detta är...

10 - 12 mar 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka
Alla kurser