Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

3 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

Solceller - teknik och ekonomi

Priset på solceller har sjunkit kraftigt den senaste tiden samtidigt som nya regler för inmatning på elnätet öppnar för lönsammare installationer av...

26 - 27 nov 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

3 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

Läs mer & boka

Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion

Den här kursen är lämplig för alla personalkategorier och ställer inga större krav på förkunskaper. Här får du en fullständig överblick över...

9 - 11 dec 2014 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Praktisk vattenkraftteknik

Du får praktiska insikter om de olika teknikval som gjorts i de vattenkraftstationer vi besöker.
 Du får lära dig om verkens tekniska...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Upprustning av vattenkraftverk

Du lär dig planera och genomföra de olika faserna i ett upprustningsprojekt. Vi identifierar problem och möjligheter till förbättringar av olika...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Konvertering till biobränsle

NY KURS!
1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. Vi ger dig...

5 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Turbogeneratorn - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse för turbogeneratorns funktion, skötsel, konstruktion och underhåll samt de risker som finns vid felaktig hantering av en...

9 - 10 feb 2015

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad...

19 - 20 feb 2015

Läs mer & boka
Alla kurser