Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Kommande kurser

Biobränsle

Nya skatteregler som införs den 1 januari 2015 kommer att göra att industrier som använder olja och tidigare fått återbetalning på skatten med 70 %...

Läs mer & boka

Praktisk vattenkraftteknik

Du får praktiska insikter om de olika teknikval som gjorts i de vattenkraftstationer vi besöker.
Du får lära dig om verkens tekniska...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Upprustning av vattenkraftverk

Du lär dig planera och genomföra de olika faserna i ett upprustningsprojekt. Vi identifierar problem och möjligheter till förbättringar av olika...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Effektiv eldningsteknik

Optimera eldningsprocessen i din fjärrvärme- eller kraftvärme anläggning för att minimera
miljöpåverkan och få en ökad verkningsgrad.
Du...

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

Hösten 2014

Läs mer & boka

Mikroproduktion - Både en utmaning och en möjlighet

Lär dig mer om hur omvandlingen inom energisektorn, genom ökad mikroproduktion, kommer att påverka din roll som nätägare, installatör eller...

15 sep 2014

Läs mer & boka

Installationer - baskurs

Du får en pedagogisk genomgång, av en entusiastisk föreläsare i Tomas Engdahl, om hur installationerna fungerar, vad de kräver för att fungera och...

1 - 2 okt 2014

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme.
Du lär dig bl.a....

13 - 14 okt 2014

Läs mer & boka

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

12-13 maj 2014
Upplåtelse av mark för ledningar och master kan ske i olika former såsom allmän nyttjaderätt, arrende, lokalhyra och...

15 - 16 okt 2014

Läs mer & boka
Alla kurser