Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

28 - 29 apr 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Vindkraft - Teknik och elanslutning

I denna vindkraftkurs lär du dig om vindkraft, dess elkraftstekniska egenskaper och elanslutning till elnätet. Du får också grundläggande insikt om...

5 - 6 maj 2015

Läs mer & boka

Solceller - teknik och ekonomi

I kursen om solceller kommer du att få lära dig hur en solcell och ett solcellssystem fungerar, vilken påverkan temperatur och skuggning har på...

20 - 21 maj 2015

Läs mer & boka

Reläskydd i region- och stamnät

I region- och stamnät utgör reläskydd en vital komponent där fel kan resultera i stora kostnader och risk för personskador. Merparten av ställverken...

27 - 28 maj 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll

Inom vattenkraften är generatorer en komponent som är vital för anläggningens driftsäkerhet och verkningsgrad. Många av de vattenkraftgeneratorer...

31 aug - 2 sep 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers reläteknik och funktion

Inom vattenkraften kan elektriska störningar skada generator, transformator och annan utrustning.  Detta kan resultera i stora skador med stora...

2 - 4 sep 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

8 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av bergvärme och frikyla som samverkar med...

19 - 20 okt 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftteknik

Du får grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift i vattenkraftverk sker på ett effektivt och...

19 - 21 okt 2015

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad...

2 - 3 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser