Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

28 - 29 apr 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion

Här får du en fullständig överblick över kraftsystemets uppbyggnad och historia och mycket mer. Samtidigt är kursmaterialet pedagogiskt, genomarbetat,...

15 - 17 apr 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftteknik

Denna kurs i vattenkraft ger dig grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift i vattenkraftverk...

15 - 17 apr 2015 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av  bergvärme och frikyla som samverkar med...

20 - 21 apr 2015

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

I denna vindkraftkurs lär du dig om vindkraft, dess elkraftstekniska egenskaper och elanslutning till elnätet. Du får också grundläggande insikt om...

5 - 6 maj 2015

Läs mer & boka

Solceller - teknik och ekonomi

I kursen om solceller kommer du att få lära dig hur en solcell och ett solcellssystem fungerar, vilken påverkan temperatur och skuggning har på...

20 - 21 maj 2015

Läs mer & boka

Reläskydd i region- och stamnät

I region- och stamnät utgör reläskydd en vital komponent där fel kan resultera i stora kostnader och risk för personskador. Merparten av ställverken...

27 - 28 maj 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

8 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av bergvärme och frikyla som samverkar med...

19 - 20 okt 2015

Läs mer & boka
Alla kurser