Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Smart grid

NY KURS!
Du får i denna kurs en god insikt i det mångfasetterade begreppet Smart grid (smarta elnät). Du får lära dig problematiken kring dagens...

15 - 16 maj

Läs mer & boka

Solceller - teknik och ekonomi

Priset på solceller har sjunkit kraftigt den senaste tiden samtidigt som nya regler för inmatning på elnätet öppnar för lönsammare installationer av...

20 - 21 maj

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

22 - 23 maj

Läs mer & boka

Kommande kurser

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme.
Du lär dig bl.a. om...

28 - 29 apr

Läs mer & boka

Tillämpad strömningsteknik

Möter du strömningstekniska problem i din vardag? Har du ett specifikt strömningstekniskt problem som du vill diskutera? Intresserad av vad som händer...

6 - 9 maj

Läs mer & boka

Reläskydd i region- och stamnät

NY KURS!
I region- och stamnät utgör reläskydd en vital komponent där fel kan resultera i stora kostnader och risk för personskador. Merparten...

7 - 8 maj (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Elmätning i distributionsnät

I denna nya kurs kommer du att få lära dig vad de nya utökade myndighetskraven på den avreglerade elmarknaden innebär för systemen för elmätning. Du...

12 - 13 maj

Läs mer & boka

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

12-13 maj 2014
Upplåtelse av mark för ledningar och master kan ske i olika former såsom allmän nyttjaderätt, arrende, lokalhyra och...

12 - 13 maj

Läs mer & boka

Smart grid

NY KURS!
Du får i denna kurs en god insikt i det mångfasetterade begreppet Smart grid (smarta elnät). Du får lära dig problematiken kring dagens...

15 - 16 maj

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

19 - 20 maj (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj

Nätverk ELSÄK ska vara ett forum/mötesplats för kollegor som har ett övergripande elansvar. Nätverk ELSÄK ska vara en...

19 - 20 maj

Läs mer & boka

Solceller - teknik och ekonomi

Priset på solceller har sjunkit kraftigt den senaste tiden samtidigt som nya regler för inmatning på elnätet öppnar för lönsammare installationer av...

20 - 21 maj

Läs mer & boka
Alla kurser