Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Kommande kurser

Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll

Inom vattenkraften är generatorer en komponent som är vital för anläggningens driftsäkerhet och verkningsgrad. Många av de vattenkraftgeneratorer som...

31 aug - 2 sep 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers reläteknik och funktion

Inom vattenkraften kan elektriska störningar skada generator, transformator och annan utrustning. Detta kan resultera i stora skador med stora...

2 - 4 sep 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen....

8 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av bergvärme och frikyla som samverkar med...

19 - 20 okt 2015

Läs mer & boka

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad mätarmontör är en...

21 - 22 okt 2015

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär? Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och värmeförbrukning...

5 - 6 nov 2015

Läs mer & boka

Effektiv eldningsteknik

Optimera eldningsprocessen i din fjärrvärme- eller kraftvärme anläggning för att minimera miljöpåverkan och få en ökad verkningsgrad. Du får kunskap...

11 - 12 nov 2015

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

16 - 17 nov 2015

Läs mer & boka

Elmätning i distributionsnät

I denna elmätningskurs kommer du att få lära dig vad de nya utökade myndighetskraven på den avreglerade elmarknaden innebär för systemen för elmätning...

17 - 18 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser