Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

28 - 29 apr 2015 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Certifiering av mätarmontör

Du får den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad...

19 - 20 feb 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers reläteknik och funktion

Inom vattenkraften kan elektriska störningar skada generator, transformator och annan utrustning.  Detta kan...

10 - 12 mar 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftstationers generatorer - funktion, konstruktion och underhåll

Inom vattenkraften är generatorer en komponent som är vital för anläggningens driftsäkerhet och verkningsgrad. Många av de vattenkraftgeneratorer...

17 - 19 mar 2015

Läs mer & boka

Frukostflingan: Hur ser energiläget för byggnader i Sverige ut i framtiden?

Har du hört talas om Nära Noll Energi hus, Noll Energi Hus, Plus hus etc. och om nya energi effektiviserings direktiv men känner att du skulle vilja...

27 mar 2015

Läs mer & boka

Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion

Den här kursen är lämplig för alla personalkategorier och ställer inga större krav på förkunskaper. Här får du en fullständig överblick över...

15 - 17 apr 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftteknik

Du får grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift i vattenkraftverk sker på ett effektivt och...

15 - 17 apr 2015

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

För att kunna utnyttja den fulla potentialen av Geoenergi med installation av bergvärme och frikyla är det viktigt att veta hur man matchar markens...

20 - 21 apr 2015

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

5 - 6 maj 2015

Läs mer & boka
Alla kurser