Energi

Branschen genomgår en snabb teknisk utveckling samtidigt som de delar som består av mogen teknik genomgår en generationsväxling. STF har i detta område utbildningar som matchar industrins behov både vad gäller ny och mogen teknik. Våra föreläsare har stor praktisk erfarenhet inom detta område.

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Lars Svärdling

Läs mer

Aktuellt inom Energi

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

28 - 29 apr 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Fastighetsautomation

Du får grundkunskaper inom styr och reglerområdet för fastighetsautomation. Du lär dig de avgörande funktionerna för relaterade system samt hur...

5 - 6 mar 2015

Läs mer & boka

Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll

Du får en god förståelse av ångturbinens uppbyggnad, funktion och skötsel för att minimera de risker som finns vid felaktig hantering av turbinen.

16 - 17 mar 2015

Läs mer & boka

Frukostflingan: Hur ser energiläget för byggnader i Sverige ut i framtiden?


”Nära noll energi hus”, ”noll energi hus”, ”plus hus” och nya energi effektiviserings direktiv. På detta frukostmöte förtydligar vi dessa...

27 mar 2015 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Kraftsystemet-Elproduktion/Transmission/Elkonsumtion

Här får du en fullständig överblick över kraftsystemets uppbyggnad och historia och mycket mer. Samtidigt är kursmaterialet pedagogiskt, genomarbetat,...

15 - 17 apr 2015

Läs mer & boka

Vattenkraftteknik

Denna kurs i vattenkraft ger dig grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift i vattenkraftverk...

15 - 17 apr 2015

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av  bergvärme och frikyla som samverkar med...

20 - 21 apr 2015

Läs mer & boka

Energieffektivisering i kommersiella byggnader

Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär?
Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och...

23 - 24 apr 2015

Läs mer & boka

Vindkraft - Teknik och elanslutning

Du lär dig om vindkraft och dess elkraftstekniska egenskaper men får också en grundläggande insikt om aerodynamik i vindkraft. Du får kunskap om...

5 - 6 maj 2015

Läs mer & boka

Solceller - teknik och ekonomi

Priset på solceller har sjunkit kraftigt den senaste tiden samtidigt som nya regler för inmatning på elnätet öppnar för lönsammare installationer av...

20 - 21 maj 2015

Läs mer & boka
Alla kurser