E-learning

För dig som ska gå en webbaserad kurs hos oss

Här kan du som har bokat plats på en webbaserad kurs starta utbildningen. För att komma in i utbildningen behöver du användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter får du när du registrerat dig på en utbildning.

En helt ny vidareutbildning på Internet för elektriker.

Arbete med elektrisk risk

Utbildning via datorn

E-learning är en utbildningsform som passar särskilt bra för teoretiska utbildningar och är dessutom ett utmärkt komplement till vanlig utbildning. Genom utbildning som distribueras via Internet eller cd-rom blir det möjligt att gå en kurs när som helst och oavsett av var man befinner sig. Dessutom erbjuder e-learning flera intressanta pedagogiska fördelar, exempelvis:

• Bättre individanpassning. Gå en kurs i din egen takt och repetera precis så många gånger som just du behöver.
• Möjlighet att öva och prova sig fram - inget farligt händer om du gör fel, men du kan få omedelbar återkoppling vilket främjar inlärningen.
• Använd fler sinnen vid inlärningen med hjälp av multimedia. Lärandet blir både roligare och effektivare när man använder sig av både text, ljud, animationer, video och interaktivitet.
• Lustfyllt lärande genom interaktivitet, övningar och lärospel!
  
  Vill du veta mer? Slå en signal till Lars Svärdling tfn. 08-586 386 41